Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik med Matteborgen 4A del 2 som grund

Skapad 2017-02-01 15:27 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Vi kommer att arbeta med taluppfattning, addition, subtraktion, geometri och problemlösning enskilt och i grupp. Praktiska verklighetsnära uppgifter både ute och inne är också en del i detta arbetsområde.
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer arbeta med att befästa hur vi beräknar alla räknesätt med tillförlitlig metod, läsa av och ordna fakta i tabeller och diagram, hur vi läser av en almanacka samt beräknar tid. Vi kommer också varva dessa arbetsområden med att göra olika typer av problemlösning enskilt, i grupp och helklass.

Innehåll

Mål för eleven:

Multiplikation och division:

 • Förstå hur addition och multiplikation hänger ihop
 • Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal t ex 5 x 70, 5 x 700
 • Kunna multiplicera med tvåsiffriga tal och minnessiffra med algoritm t ex 3 x 48, 4 x 436
 • Förstå hur multiplikation och division händer ihop
 • kunna räkna med kortdivision 
 • Veta vilket räknesätt som ska användas till textuppgifter

 

Tabeller och diagram:

 • Kunna hämta uppgifter ur tabeller och diagram
 • Ordna fakta i tabeller och diagram 
 • Kunna läsa av och förstå stapeldiagram och tabeller
 • Kunna rita diagram

Tid och temperatur:

 • Kunna enheterna år, månader, vecka, dygn, timme, minut och sekund
 • Kunna läsa och skriva datum
 • Kunna förstå och läsa av en almanacka
 • Kunna klockan både analogt och digitalt
 • Kunna beräkna enklare tidsuppgifter 
 • Kunna läsa av en termometer

Problemlösning och mönster

 • Kunna lösa olika typer av enklare problem i grupp och enskilt
 • Förstå fortsättningen på enklare mönster samt kunna skapa egna

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4A+B. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Mattespel och kluringar.
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 
 • Diamantdiagnoser

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar
 • Strategier kring hur du löser olika praktiska uppgifter (t ex beräkna staketets längd i sektioner) 
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser och lärarens observationer.
 • Hur du använder olika strategier när du löser problemuppgifter. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matteborgen 4A + B som grund samt problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samband och beräkning alla räknesätt
Förståelse och samband mellan division och multiplikation samt beräkning av alla räknesätt med tillförlitlig metod.
 • Ma  1-3
Du är osäker på hur du ska beräkna addition, subtraktion, division och multiplikation så att du kommer fram till korrekt svar.
Du är ganska säker på hur du ska beräkna addition, subtraktion, division och multiplikation så att du kommer fram till korrekt svar.
Du är säker på hur du ska beräkna addition, subtraktion, division och multiplikation så att du kommer fram till korrekt svar.
Textuppgifter
Vilket räknesätt bör jag använda vid textuppgifter?
 • Ma  1-3
Du är osäker på vilket räknesätt du ska använda för att kunna besvara textuppgifter. Du behöver hjälp att lösa uppgifter som innehåller räknesätt i fler led.
Du är relativt säker på vilket räknesätt du ska använda för att kunna besvara textuppgifter. Du kan till viss del förstå att du kan använda flera räknesätt i samma uppgift för att komma fram till korrekt svar.
Du är säker på vilket räknesätt du ska använda för att kunna besvara textuppgifter. Du förstår hur du ska använda flera räknesätt i samma uppgift för att komma fram till korrekt svar.
Statistik
Läsa av och ordna fakta i tabeller och diagram
 • Ma
 • Ma  4-6
Du kan till viss del läsa av och konstruera egna tabeller och diagram.
Du kan läsa av och konstruera egna tabeller och diagram på ett relativt tydligt sätt så att andra förstår.
Du kan med säkerhet läsa av och konstruera egna tabeller och diagram på ett tydligt sätt så att andra förstår.
Tid och temperatur
Tidsbegrepp som år, månad, vecka, dygn, timme, minuter. Temperaturavläsning
 • Ma
Du är osäker på antal och ordning av tidsbegreppen, år, månader, veckor. Du kan till viss del läsa av och tidsbestämma klockan analogt och digitalt. Du är osäker på hur du läser av och jämför en temometer.
Du kan antal och ordning av tidsbegreppen år, månader, veckor. Du kan läsa av och tidsbestämma klockan analogt och digitalt samt läsa av och jämföra temperatur på en termometer. Du kan beräkna enklare tidsskillnader.
Du är säker på antal och ordning av tidsbegreppen år, månader, veckor. Du kan med säkerhet läsa av och tidsbestämma klockan analogt och digitalt samt läsa av och jämföra grader på en termometer. Du kan beräkna tidsskillnader.
Problemlösning
Du ska känna till hur man löser olika typer av problemlösningsuppgifter
Du kan till viss del lösa enklare uppgifter med problemlösning
Du har några strategier kring hur du kan lösa uppgifter med problemlösning.
Du är säker och har flera olika strategier kring hur du ska lösa uppgifter med problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: