👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2017-02-01 15:46 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vad är en källa? Hur är man källkritisk och varför är det så viktigt att vara källkritisk?

Innehåll

Idag är det en utmaning att hitta relevant information. Vi har idag tillgång till en större mängd information än någonsin tidigare, men man måste vara medveten om att en del av denna information kan vara felaktig eller felvinklad. Det kan till exempel handla om omedveten ryktesspridning, bedräglig marknadsföring eller politisk motiverad desinformation.

I detta område ska du få lära dig att vara källkritisk.

Källa: http://www.statensmedierad.se/larommedier/kallkritikvemvadvarfor.361.html

Uppgifter

  • Källkritik

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • söka information från olika källor och värdera dessa.
    Sv
  • Centralt innehåll
  • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
    Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska Thunmanskolan - grundmatris 7-9

E
C
A
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.