Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Arabiska våren vt17

Skapad 2017-02-01 16:09 i Svärdsjöskolan Falun
Ett SO-övergripande arbete med Arabiska våren som utgångspunkt.
Grundskola 7 – 9 Geografi Religionskunskap Samhällskunskap Historia
Situationen i Mellanöstern är inte helt enkel att förstå. I detta arbetsområde ska vi försöka förstå varför det är som det är genom att använda oss av de fyra SO-ämnena.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor,
  teorier, metoder och tekniker (GE)
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten
  och utvecklingslinjer, (HI)
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället (RE) 
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. (SH)

 

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter. (GE)
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, t ex klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, t ex satellitbilder.  (GE)
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism (HI)
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och andra delar av världen. (HI)  
 • Centrala tankar och urkunder inom islam (RE)
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle (RE)
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen (SH)
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen (SH)

 

Du kommer få lära dig om följande områden:

 • Hur ser geografin ut i denna delen av världen?
 • Vad är kolonialism?
 • Hur funkar islam?
 • Mänskliga rättigheter
 • Demokrati och diktatur

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Grundkurser i de olika ämnena/delarna (genomgång, film, egen inläsning, diskussioner)
 • Gruppuppgift i form av reportage av något slag där ni tillsammans presenterar de olika delarna och även hur de hänger ihop och kan knytas till arabiska våren 

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • analysera
 • reflektera
 • använda historisk referensram

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Beskriv...

 • Hur: Kunskapskoll på de olika momenten, grupparbete där ni presenterar ett land i regionen och reflekterar över hur de olika delarna hänger ihop
 • När: Under arbetets gång med tyngdpunkt på slutet
 • Vem: Magnus och Viktor
 • Formativ bedömning: Efter kunskapskollen och under grupparbetets gång

 

Exempel på bedömning:

Ta fram och visa upp exempel på elevarbeten som motsvarar t ex de olika betygsstegen, så eleverna får en bild av vad som förväntas.

 

4. MÅLDIALOG

1. Mål:

 •    
 •    

 

2. Undervisning:

 •    
 •    

 

3. Bedömning:

 •    
 •   
 •  

Matriser

Hi Re Sh Ge
SO - Arabiska våren vt17

F
E
C
A
Geografi Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett... fungerande sätt,
...i huvudsak
...relativt väl
...väl
Historia Eleven har... kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra ... underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
...grundläggande ...enkla och till viss del
...goda ...utvecklade och relativt väl
...mycket goda ...välutvecklade och väl
Religion Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva ... samband med ... underbyggda resonemang.
...enkla ...enkla och till viss del
...förhållandevis komplexa ...utvecklade och relativt väl
...komplexa ...välutvecklade och väl
Samhällskunskap Eleven har ... kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra ... resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
...grundläggande ...enkla
...goda ...utvecklade
...mycket goda ...välutvecklade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: