Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyssna, beskriv, spela

Skapad 2017-02-01 16:14 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 4 – 5 Musik
I det här arbetet ska du få välja en låt att lyssna på, vilken du vill ur valfri genre. Hur påverkas du av, och vad tycker du om det du lyssnar på? Du ska svara på frågor som: Vad det är för känsla du får och vad du kopplar till musiken du hör. Du ska sedan redovisa låten och vi diskuterar i grupp.

Innehåll

Syfte / förmågor

Syftet med arbetet är att du ska få bekanta dig med olika sorters musik, och samtala om vad vi hör och upplever. Tanken är också att du ska få större kunskap om olika instrument, hur de ser ut och låter, och om hur musik används för att påverka oss. Vi ska också lära oss att spela en anpassad melodi bas och slagverksstämma.

Centralt innehåll

Vi ska arbeta med hur vi blir påverkade av musik.
Vi ska träna på att använda ord och begrepp som hör ihop med musik på olika sätt för att kunna uttrycka det vi känner och tänker.
Vi ska arbeta med instrumenten, och indelningen i olika instrumentfamiljer.
Vi ska arbeta med olika musikstilar.

Vi ska spela melodi bas och slagverksstämma

Konkretisering av mål


Du behöver delta i samtal i större och mindre grupp och dela med dig av vad du tänker när du hör viss musik, berätta om egna musikupplevelser och kunna ge exempel på hur musik används för att påverka människor.
Dela in instrument i rätt instrumentgrupper

Spela melodi, bas och slagverksstämma 

 

Arbetssätt

Vi ska arbeta med de olika instrumentgrupperna, titta och lyssna på olika instrument.
Vi ska lyssna på olika sorters musik och samtala om det vi lyssnat på.
Vi ska samtala om egna erfarenheter av musik och jämföra olika genrer.

Vi ska spela på olika instrument

 

Bedömning

Du kommer att få redovisa i grupp och /eller göra en skriftlig inlämning.
Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Uttrycka dina egna och andras musikupplevelser

Hur man själv och andra kan bli påverkad av musik 

Din förmågan att kunna spela melodi bas och slagverksstämma.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Lyssna & Spela 4-5 vt-17

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Väl utvecklad nivå
Instrument
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Musikens Påverkan
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på hur musiken kan påverka sig själv och andra människor.
Eleven kan på ett delvis utvecklat sätt beskriva och ge exempel på hur musiken kan påverka sig själv och andra människor.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva och ge exempel på hur musiken kan påverka sig själv och andra människor.
Spela
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad melodi, bas och slagverksstämma.
Eleven kan även spela övervägandedelar av en enkel anpassad melodi, bas och slagverksstämma.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi, bas och slagverksstämma.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: