Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studera jorden

Skapad 2017-02-01 16:33 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 7 Geografi
Vi kommer ägna första delen av vårterminen åt att lära oss om olika kartor och jordens olika kontinenter och klimatzoner.

Innehåll

Vi börjar med att läsa om grunderna:

Hur ser kartan ut, hur fungerar längd- och breddgrader, olika typer av kartor etc.

Ni kommer även att få jobba i grupp och redovisa dels de olika klimatzonerna och de olika världsdelarna.

Ni kommer få jobba med en av våra fyra klimatzoner.
Ta reda på vad som är speciellt med er zon.
Resonera kring hur människor som bor i er zon påverkas olika av klimatet.

S. 19 + de sidor mellan 20-27 som handlar om er klimatzon. Svara på frågorna i blåa rutorna.

Fyra övergripande frågor som ALLA elever ska kunna svara på:
1. Var ligger er klimatzon?
2. Hur är klimatet/växtligheten i er klimatzon?
3. Ge exempel på några platser/länder/städer som ligger i er klimatzon.
4. Hur påverkas människor som bor i er klimatzon av klimatet?
OBS. sista frågan kräver resonemang. Öva på att resonera! Varför och hur osv. Använd ord som "eftersom, å ena sidan, detta gör" osv.

Sedan kommer vi jobba med jordens 7 världsdelar.


Europa och Antarktis kommer vi ta i helklass.
De andra 5 (Asien, Oceanien, Afrika, Nordamerika och Sydamerika) kommer ni få göra ett grupparbete om.

Varje grupp läser på om en världsdel (det finns ett kapitel i boken om varje världsdel). Ni kommer få jobba med en del frågor om befolkning, klimat, mm. Ni ska sedan göra en PowerPoint och göra en redovisning för resten av klassen om er världsdel).

I alla gruppers PowerPoint ska det finnas med följande:
En kartbild där ni kan föreläsa om några länder, platser, var folk bor mest osv. (ta med bilder på de berömda platserna och länderna)
En sida med lite statistik tex klimat, befolkningsmängd, storlek.
En sida om "sårbara platser" på er världsdel (tex där det finns miljöproblem, överbefolkning eller stora risker för naturkatastrofer)
Ni får såklart ha med fler sidor som passar in bra på er världsdel!

Avsluta er PowerPoint med minst TRE frågor som klassen ska kunna besvara om de har lyssnat på er redovisning (dvs ni (och jag) ska kontrollera vilka som har lyssnat och vilka som har tänkt på annat).

OBS! I er PowerPoint ska ni såklart RESONERA!

Uppgifter

 • Prov Klimatzoner och Världsdelar

 • Prov om världsdelarna och klimatzonerna

 • Gruppuppgift om klimatzonerna.

 • Vad ska vara med i redovisningen

 • Världsdelarna

 • Prov Världsdelarna och Klimatzonerna

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  A 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 9

Matriser

Ge
Kopia av Geografi åk 7-9

E
C
A
Förmåga att:
utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
Eleven för enkla och till viss del under-byggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimat-förändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimat-förändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Förmåga att:
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker,
 • Ge
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för ut-vecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förmåga att:
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker,
 • Ge
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Förmåga att:
värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: