Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt utifrån skönlitteratur

Skapad 2017-02-01 18:59 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Utveckla berättande texter

Innehåll

Se självbedömning

 

Vi utvecklar berättande text genom bedömningsstöd och muntliga diskussioner.
Vi utgår från 3 meningar som en bas för handlingen för att sedan uttrycka och gestalta känslor och stämningar.

Vi ger kamratbedömning på varandras texter.
Vi diskuterar vad en bedömning/respons innehåller.
Vi kopplar responsen till egen skrift.

Uppgifter

 • Här sitter jag...

 • Akrostikon

 • Skrivprojekt kopplat till högläsningsbok

 • Instruktionstext

 • Häxan

 • Personbeskrivning

 • Kanin-Faktatext

 • Utveckla berättande text

 • Skriftlig respons

Matriser

Skrivprojekt , utvecklande text

Att skriva en egen berättelse.

Nivå 1
Nivå 2
Innehåll
Innehållet i din text är begripligt och det går i huvudsak att följa den röda tråden med inledning, handling och avslutning.
Innehållet i din text är tydligt och det går att följa den röda tråden med inledning, handling och avslutning.
Stavning
Du stavar i huvudsak rätt.
Du verkar säker när det gäller stavning.
Skiljetecken
Du använder skiljetecken med viss säkerhet.
Du verkar säker när det gäller användning av skiljetecken.
Beskrivningar
Det finns enkla gestaltande beskrivningar i din berättelse.
Det finns utvecklade gestaltande beskrivningar i din berättelse.

Ge respons på skriftlig text

Syfte

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
E
C
A
Anpassa språket efter mottagare och sammanhang
 • Sv
Läsaren kan följa med i texten och förstå innehållet.
Det är enkelt för läsaren att följa med i texten och förstå innehållet
Textens uppbyggnad lyfter texten och det är lätt och roligt att läsa texten
Texten har en tydlig början innehåll och slut, slutet kan anses lite kort.
Texten innehåller en tydlig början innehåll och slut. Innehållet tyder på en välutvecklad idé som händelseförloppet redan innan du börjar skriva.
Textens innehåll tyder på en välutvecklad och genomtänkt idé redan innan du började skriva.
Språket är enkelt och begripligt för läsaren.
Du varierar språket på olika sätt.
Du varierar språket och förhöjer på så sätt läsupplevelsen bland annat genom att ha bra gestaltande beskrivningar.
Personer och händelser radas upp utan fördjupning i något.
Texten innehåller gestaltande beskrivningar som är mer eller mindre utvecklade.
Texten innehå¨ller flera gestaltande beskrivningar vilket gör att läsaren snabbt kan skapa sig egna bilder i huvudet.
Formulera dig i skrift
Meningarna är långa och svåra att läsa.
Meningarna är relativt korta och enkla.
Meningarna är uppbyggda på ett bra sätt och du använder skiljetecken med enkelhet.
Texten innehåller flera stavfel.
Stavfelen är få.
Du har nästan inga stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: