👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren

Skapad 2017-02-01 21:28 i Västra Karups skola Båstad
Svenska Klass 4 Vårterminen 2017
Grundskola 4 – 6 Svenska
Den magiska dörren står på glänt och väntar på att öppnas! Vad finns gömt där bakom och vad är det för uppdrag du kommer att få lösa? I arbetet med Den magiska dörren skriver du en egen berättande text i nio kapitel. Du tränar bland annat på att gestalta personer, händelser och miljöer, skriva med dialog samt beskriva känslor. Under arbetets gång illustrerar du din text samt bearbetar den utifrån respons från kompisar och pedagoger.

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer att få träna på att gestalta personer, händelser och miljöer.
Du kommer att få delta i genomgångar kring att använda rätt tempus på verbet, styckeindelning samt skriva dialog.
Vi tar hjälp av Bokslukarnas författarskola.
Du kommer att få ge och ta emot respons på din skrivna text samt använda självbedömning för att utveckla texterna.
Du kommer att få illustrera din text.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Svenska
Skriva berättande text med begripligt innehåll, fungerande struktur samt språklig variation.
Använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Skriva gestaltande beskrivningar.
Ge och ta emot respons på de egna texternas innehåll och språk samt med hjälp av responsen bearbeta den egna texten.
Kombinera text med olika estetiska uttrycksformer som kan förtydliga, förstärka och levandegöra textens budskap. 

Du presenterar dina kunskaper och förmågor genom att skriva samt illustrera din egen berättelse Den magiska dörren.

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6