👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i samhället

Skapad 2017-02-01 22:02 i Björkbergsskolan Hudiksvall
Vardagliga tekniska föremål, tekniska system i samhället och teknikutvecklingsarbetets olika faser.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Under vårterminen 2018 kommer vi arbeta med teknik i samhället. Vad har vi för teknik i samhället, hur har tekniken förändrats över tid och hur går arbetet med teknikutveckling till?

Innehåll

Målet med arbetsområdet är:

 • Eleven kan ge exempel på vardagliga föremål som består av rörliga delar och beskriva de rörliga delarnas funktion.
 • Eleven kan förklara hur några tekniska system i samhället fungerar och har förändrats under tid och orsaker till detta.

 

Syfte

Syftet med undervisningen i teknik inom arbetsområdet Teknik i samhället är att du ska utveckla din förmåga att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån ditt deltagande på lektionerna och din dokumentation.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta med
-Tekniska system i samhället
-Vardagliga föremål som består av rörliga delar

 

 Vi ska

-undersöka vardagliga föremål som består av rörliga delar och  beskriva dem 

-se filmer

-leta fakta på internet och i böcker om tekniska system i samhället

-samtala och diskutera 

-titta på tekniska system i samhället.

-dokumentera med datorn som verktyg.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6