Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Kapten Rekospelet

Skapad 2017-02-02 08:48 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: Denna pedagogiska planering upprättas för att ge varje barn möjlighet att utveckla sitt intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra samt lägga en grund till ett växande ansvar för att respektera och värna om naturen samt sin närmiljö. Kapten Reko-spelets syftar till att minska matsvinnet genom att lära barnen att alla kan vara med och påverka och att hjälpa barnen att förstå kopplingen mellan mat, djur och natur.

Innehåll

Strävansmål:

Att barnen utvecklar:

 • förmågan att fungera enskilt och i grupp och att ta ansvar för gemensamma regler
 • intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och hur människor, natur och djur påverkar varandra
 • sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur

VAD ska utvecklas/utmanas?

I denna aktivitet utvecklas/utmanas förmågan att:

- att se samband/sammanhang 

- ta ansvar, visa respekt och värna om

- lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

 

Objekt som används i denna aktivitet:

Naturen och miljön, naturens kretslopp, nyanserat talspråk, Kapten Rekospelet med instruktioner och ev tillbehör som behövs för att spela, (som ett gammalt mjölkpaket, våg, termometer), maten vi äter, pedagogen.

 

 

Genomförande/HUR?

 

Vem/vilka:

Denna aktivitet erbjuder vi alla barn på blå i helgrupp eller i mindre tillsammans med en eller flera pedagoger.

Bakgrund till spelet: Konsumentföreningen Stockholm har länge jobbat med att försöka minska matsvinnet genom att informera och engagera. Vi jobbar bland annat med ett stort projekt som heter "Släng inte maten". Under vintern 2014/2015 togs ett nytt koncept fram, "Rekospelet", som testades med framgång på förskolor i Stockholm med omnejd. I den utvärdering som gjordes med pedagogerna ansåg alla, 100 %, att det är ett mycket bra koncept både som utbildningsverktyg och som verktyg för att förändra barnens beteende.

Så här går det till: En pedagog förbereder spelet, de andra pedagogerna är medforskande och alla samlas sedan på sina platser på blå mattan. Pedagogen vägleder barnen genom de olika spelomgångarna. Spelet har fem spelomgångar, varav fyra spelas på plats på förskolan. Man sprider med fördel ut spelomgångarna under några veckor, så att det gärna går någon/några dagar mellan varje spelomgång. Sista spelomgången är ett besök på Skansen den 10 mars 2017 (OBS!! detta får barnen veta först när fjärde spelomgången är avslutad), där får barnen lära sig kopplingen mellan mat, djur och natur samt träffa Kapten Reko och bli dubbade till "Rekohjältar". På Skansen bjuds det också på pannkakslunch på Solliden. Varje tillfälle innehåller en diskussionsdel, en aktivitet samt en utmaning. Vid varje avklarad del får man en pusselbit som senare leder fram till ett lösenord. Lösenordet behöver man för att ta sig till spelets sista omgång (på Skansen).

Exempel: Spelomgång 1 innehåller tre delar. Del 1 är ett brev från Kapten Reko, där det bl a står att människor inte alltid är snälla mot naturen, då det kastas så mycket mat. I brevet står det också om hur man kan göra för att kasta mindre mat. När man när man tar mat kan börja med att ta lite, för att ta lite till om man fortfarande är hungrig. På så sätt har man hjälpt naturen att inte slösa och kasta bort mat. Kapten Reko ställer frågan om barnen vill hjälpa till. När barnen har lyssnat på brevet så får de den första ledtråden (pusselbiten). Del 2 är bilder på mat och skräp, där barnen tillsammans får hjälpa till att sortera ut vilket som är en "sopa" eller vilket som kan användas i "soppa". Nästa ledtråd får barnen då del 2 är avslutad. Del 3, utmaningen, spelas efter lunch och är en praktisk del, där alla matrester från lunchen läggs i en kompostpåse och vägs. Därefter får barnen den sista ledtråden för spelomgången. Extrauppgifter och hemläxa för den som vill finns också med i spelet.

Mer om Kapten Rekospelet kan man läsa här: http://www.rekoklubben.se/

Förberedelser:

Den pedagog som håller i spelomgången behöver innan spelomgången förbereda sig inför dagens spelomgång genom att plocka fram den spelomgång som står på tur. Pedagogen behöver också läsa igenom det medföljande häftet och plocka fram de tillbehör som kan behövas. 

Aktiviteter:

Att spela Kapten Rekospelets alla spelomgångar. De barn som inte varit på plats när det spelats får möjlighet att spela en annan gång för att inte gå miste om någon spelomgång.

Efterarbete:

Under spelets gång dokumenterar pedagogerna, reflekterar tillsammans med barnen och skriver lärloggar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: