Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyns Mål och utvecklingsplan vt 2017 : Barnsinflytande 2:3

Skapad 2017-02-02 10:25 i Skogsbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från.

  • Normer och värden LpFö 2:1
  • Utveckling och Lärande LpFö 2:2
  • Barns inflytande LpFö 2:3
  • Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning, ansvarig personal, kapitel och mål

Avdelningens namn

Bullerbyn

Ansvarig personal

Nette, Marita och Jennie

Kapitel från LpFö

Barnsinflytande 2:3

Mål och riktlinjer (i början av perioden)

Prioriterat mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolan miljö.

Utveckling pågår när barnen (i början av perioden)

Hur vill ni att det ska vara på förskolan när ni nått målet för verksamheten? Beskriv konkret vad ni önskar att barnen ska ha möjlighet att utveckla utifrån de utdrag ur läroplanen ni har gjort ovan. Kom ihåg att ha barnfokus! Hur kan vi anpassa verksamheten utifrån barngruppens behov och önskemål! Gå ner på detaljnivå så blir analysen hanterbar. Punkta upp målen med siffror 1,2,3 etc.

Utveckling pågår när:

Barnen visar mer aktsamhet om våra gemensamma regler/saker.

När barnen själva visar varandra hänsyn och kan "göra" eller säga förlåt. 

Så ska vi arbeta för att nå dit (i början av perioden)

Hur tänker ni gå till väga rent praktiskt? Skriv en “ att göra lista”. Hur kommer det här synas och märkas i verksamheten? Kommer ni förändra miljön ute eller inne? Kommer det påverka gruppen eller miljön på förskolan? Varje sak ska följas av vem som är ansvarig på förskolan. Följ siffrorna ovan nr 1 på förväntat resultat blir nummer 1 i “att göra listan “ osv. Det underlättar för kommande analys. Lägg in observationer så har ni möjlighet att konkret se resultaten av ert arbete. En observation före och en efter varje insats.

Att göra, så syns det:

Vi kommer att fortsätta med lekgrupper och där t.ex utmana barnen att ta ansvar för de gemensama uppsatta regler. 

Vi påtalar när barnen visar oaktsamhet mot t.ex saker. Vi är konsekventa och tydliga med att det inte är ok, för att...

Vi försöker spela mer spel för att på så vis naturligt få diskussioner/handling/utmaning i att kunna delta och ansvara för gemensamma regler. Likaså utmanar vi dem i andra enklare aktiviteter som syftar till att barnen visar mer hänsyn till varandra. T.ex. Kunna vänta på sin tur, vänta in varandra, lyssna till vad de andra vill, kunna dela med sig, osv.

Leka in nya miljöer, leksaker så att barnen får en förståelse för vad man får eller inte ska göra med material/miljön.

Så här ska vi följa upp (i början av perioden)

För att kunna mäta en kvalitetsutveckling behöver ni observera statusen på förskolan och i barngruppen innan och efter en insats. Det kan vara spaltdokumentation, barnintervjuer, sociogram osv. Välj det verktyg ni anser passar bäst och gör en mätning innan och en efter vald insats. Hur vet vi det?

Observationer, dokumentatationer, intervjuer etc:

Vi observerar var barnen är i deras utveckling. I vilka situationer kan vi se att barnen har svårare att ta hänsyn till varandra. Kan vi göra något för att häva konflikterna? Kan vi förändra miljön? 

Vi samtalar på den stora samlingen om vilka regler barnen själva tycker finns på avdelningen? Vid avslutad period samtalar vi på samma sätt. Vad tycker barnen själva vad som hänt.

Uppföljning (under perioden)

Vi har plockat fram material och haft diskussioner kring vad man får och inte får göra med det,

Vi pedagoger har varit noggrannare att påpeka när vi ser att något barn vart oaktsam om t.ex. leksaker.

Nyss blev det bevattningsförbud i kommunen som vi börjar diskutera kring hur vi kan belysa för barnen.

Analys (i slutet av perioden)

Vi har alla känt att detta mål kommit lite i skymundan från det andra målet vi satte upp för terminen. Även om vi gjort vissa delar så hade vi kanske kunnat fokusera lite mer på detta. Vi har pratat mycket runt hur vi hanterar vårt gemensamma material tillsammans med barnen. Vi har också fått påminna barnen många gånger om att t.ex. inte hoppa i sofforna. Vi har ibland kännt oss tjatiga och då funderat på hur vi kan göra istället. Men inte haft någon bra lösning som fungerat på alla våra små.

I slutet av terminen kom mycket att handla om hur vi kan spara på vatten som kändes naturligt att jobba med då vi i kommunen fått bevattningsförbud. Det har varit lite lättare att prata om och är något som många av barnen även diskuterade hemma kring.

Förslag till åtgärder (i slutet av perioden)

Genom att besvara dessa frågorna får vi syn på vad som behöver justeras för att leda barngruppen och verksamheten vidare.

Uppföljning av åtgärder (i slutet av perioden)

Cirka två månader efter att analysen blivit gjord följer vi upp och för att se om det förändrade arbetssättet fortfarande är förankrat i grundverksamheten.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: