Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utevistelse förskoleklassen Säteriet

Skapad 2017-02-02 10:35 i Säteriskolan Härryda
Planering för utevistelse Gläntans fritidshem Ht-2012
Grundskola F
Eleverna har utevistelse varje dag där de deltar i både planerade aktiviteter och fri lek. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

Innehåll

Förmåga

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • utveckla en allsidig rörelseförmåga
 • delta i fysiska aktiviteter
 • vistas i olika naturmiljöer
 • få uppleva rörelseglädje
 • utveckla ett intresse för att vara fysisk aktiv
 • få en förförståelse för hur fysisk aktivitet kan påverka hälsa och välbefinnande 

 

Centralt innehåll

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. 

 

 

Lärande mål: Så här arbetar vi i förskoleklass

 • Vi utforskar vår närmiljö
 • Vi uppmärksammar årstidernas skiftningar samt hur vi förhåller oss till dem för att må bra
 • Genom vårt förhållningssätt visar vi och lär eleverna hur man ska agera i naturen enligt Allemansrätten
 • Leken är central.
 • Vi lär om kroppens förmågor
 • Vi ser på faktafilmer, målar, ha dialog, läser böcker samt fysiska aktiviteter
 • Tränar grov och finmotorik

 

Planering av utvärdering

Genom att:

 • Genom att observera
 • Fråga eleverna hur de resonerar, tänker och tycker om centrala innehållet.

 

 

Resultat av utvärdering

 • Vi tittar på hur väl målen har nåtts.
 • Vad fungerade bra och mindre bra tillsammans med eleverna.

 

Tidsram

Uppföljning en gång per termin.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: