Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Antiken

Skapad 2017-02-02 11:46 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola F
Demokratins vagga!

Innehåll

Vi gör nu ett jättehopp från ca 30 000 år sedan till det vi kallar Antiken. Antiken brukar man säga började ca 700- 800 f.kr. och varade fram till ca 500 e.kr. Antiken övergår till den s.k. europeiska medeltiden. Här i norden hade vi knappt börjat använda oss av järn.

Om neanderthalarna hade en primitiv samhällskultur och struktur, bestående av enkla redskap, bostäder m.m. så kan man säga att under antiken utvecklades ett mycket välorganiserat och välutvecklat samhälle. Mycket av det som inleddes under antiken finns kvar idag i vårt moderna samhälle.

Några viktiga nyheter var bl.a. införandet av järnet och anläggande av "riktiga" vägar. För oss är demokrati en självklarhet och grunden till det demokratiska tänkandet lades under antiken. Teater blev en vanlig förströelseform under denna tid. Ord som scen, orkester m.fl. skapades också under antiken. Under antiken blomstrade även filosofi, konst och vetenskap. Man lyckades bl.a. räkna ut jordens omkrets. Vidare så byggde man monumentalbyggnader i sten. Ja listan skulle kunna göras hur lång som helst.

Uppgifter:

Läs (grön)66-93

1)Svara på frågorna på sid 94-95.

2) Gör en mer ingående studie av Alexander den Store.(Boken+google+NE)

3) Vad var det som utmärkte de antika vetenskapsmännen?

4) Försök att bilda er en uppfattning om hur det var att vara kvinna under antiken.

5) Vad menas med filosofi?

 

Era svar på fråga 2 och 3 vill jag att ni samlar i ett worddokument som ni mailar till mig.

Vi arbetar med detta fram till månadsskiftet februari/mars.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: