Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bikupans Mål och utvecklingsplan (matematik)

Skapad 2017-02-02 13:18 i Sandtorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Här beskriver vi våra SKA mål för våren 2017

Innehåll

Avdelningens namn

Bikupan

Ansvarig personal

Lena Mia Kerstin

 

Kapitel från LpFö

Utveckling och lärande

Mål och riktlinjer (i början av perioden)

Prioriterat mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form och läge.

Utveckling pågår när barnen : (i början av perioden)

Hur vill ni att det ska vara på förskolan när ni nått målet för verksamheten? Beskriv konkret vad ni önskar att barnen ska ha möjlighet att utveckla utifrån de utdrag ur läroplanen ni har gjort ovan. Kom ihåg att ha barnfokus! Hur kan vi anpassa verksamheten utifrån barngruppens behov och önskemål! Gå ner på detaljnivå så blir analysen hanterbar. Punkta upp målen med siffror 1,2,3 etc.

 

 1. Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum. 

 2. Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin förståelse för form.

 3. Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin förståelse för läge.

 4. Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin förståelse för riktning.

Utveckling pågår när:

1. ...barnen är medvetna om sin egen eller något föremåls relation i förhållande till rummet

2. ...barnen känner igen olika geometriska former, samt olika egenskaper hos formerna.

3. ...barnen använder lägesord eller kan följa instruktioner som handlar om exempelvis under, på, bakom, framför.....

4. ...barnen använder sig av riktningsord eller kan följa instruktioner som handlar exempelvis om framåt, bakåt, åt sidan...

 

Så ska vi arbeta för att nå dit (i början av perioden)

Att göra, så syns det:

1.  Att vi som pedagoger använder och benämner matematiska termer för att synliggöra dem i den pedagogiska verksamheten.

2.  Vi sätter ord på olika geometriska former i barnens vardag.

3/4  Matvärdar: en pedagog är med och stöttar vid dukning, vi kan på ett enkelt och konkret sätt få barnen att benämna lägesorden

     ex lägg gaffeln på ena sidan av tallriken.......

     Samling: vi använder oss de geometriska formar i tex sagor sånger ramsor lekar m.m

 

Så här ska vi följa upp (i början av perioden)

1. Observationer i stor grupp och små grupper.

2. Dokumentation.

3. Unikum där vi uppdaterar under hela perioden.

Uppföljning (under perioden)

De insatser som görs i verksamheten uppdateras regelbundet i Blogg och Lärlogg i Unikum.

 

 

Analys (i slutet av perioden)

Varför det blev som det blev? Vad det var som påverkade att vi fick det resultat som vi fick? Hur barngruppen påverkades ? Vad som hände i barngruppen när vi försökte nå målen ovan? Om barngruppen förändrades på något sätt? Om arbetet  på förskolan påverkades? Positiva och negativa effekter av arbetet med målområdet?  Hur vet ni det? Vilka “bevis” har vi?  (Observationerna som gjordes före och efter vald insats) Beskriver vi i en egen samtalsmall.

Förslag till åtgärder (i slutet av perioden)

Genom att besvara dessa frågorna får vi syn på vad som behöver justeras för att leda barngruppen och verksamheten vidare.

Uppföljning av åtgärder (i slutet av perioden)

Cirka två månader efter att analysen blivit gjord följer vi upp och för att se om det förändrade arbetssättet fortfarande är förankrat i grundverksamheten.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: