Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bikupans Mål och utvecklingsplan (Barns inflytande)

Skapad 2017-02-02 13:19 i Sandtorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Innehåll

Avdelning, ansvarig personal, kapitel och mål

Avdelningens namn

Bikupan

Ansvarig personal

Lena Mia och Kerstin

Kapitel från LpFö 2:3

BARNS INFLYTANDE

Mål och riktlinjer (i början av perioden)

Prioriterat mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.

Utveckling pågår när barnen (i början av perioden)

 

1. Vi strävar efter att barnen ska vara medvetna om följderna av sina egna handlingar.

2. Vi strävar efter att barnen ska ta ansvar för sina egna handlingar.

3. Vi strävar efter att barnen värnar om och tar ansvar för vår gemensamma miljö.

4. Vi strävar efter att barnen tillsammans utvecklar sin förmåga att påverka förskolans miljö. 

 

Utveckling pågår när:

1. ...barnen själva ser konsekvenserna och följderna av sitt eget agerande, både i positiv och negativ bemärkelse.

2. ...barnen tar ansvar för sina egna handlingar, exempelvis sorterar upp om man stökat ner, lagar något man tagit sönder, säger/gör förlåt om          man gjort någon ledsen/illa...

3. ...barnen själva ser och förstår vikten av att värna om förskolans material både inom och utomhus.

4. ...barnen själva för fram sina åsikter om hur förskolans miljö ska vara.

 

Så ska vi arbeta för att nå dit (i början av perioden)

Att göra, så syns det:

1. Vi i personalen kan dramatiserar olika händelser som skett i barngruppen och utifrån barnens egna handlingar, både i positiv och i negativ         bemärkelse.

2. Vi samtalar tillsammans med barnen om deras handlingar och synliggör dess följder. Vi låter barnen själva föra fram sina tankar och                   resonemang om vad deras handlingar kan ha för följder. Allt utifrån var barnet är i sin utveckling.

3. Se till att vi har synliggjort på ett tydligt sätt så att barnen vet var var sak har sin plats. (städning av leksaker och sortering av material)

 

4. Vi i personalen tar hjälp av barnen i utformningen av förskolans miljö och låter dem föra fram sina åsikter och resonemang för att deras åsikter ska höras och för att de ska kunna vara med och påverka. Vi tar demokratiska beslut för att synliggöra att barnen är med och påverkar även om man inte alltid får som man vill. Vi är lyhörda för barnens åsikter i vardagen, samt för deras intressen som vidare ligger som grund i miljöns utformning. 

 

 

 

Så här ska vi följa upp (i början av perioden)

- Vi har planerat att göra en observation före och en efter varje insats för att konkret se vad som händer.

- Vi dokumenterar med hjälp av text, foto, film som vi publicerar i Unikum

Uppföljning (under perioden)

Vilka insatser som görs fyller vi  på kontinuerligt under arbetets gång i Blogg och Lärlogg.

Analys (i slutet av perioden)

Varför det blev som det blev? Vad det var som påverkade att vi fick det resultat som vi fick? Hur barngruppen påverkades ? Vad som hände i barngruppen när vi försökte nå målen ovan? Om barngruppen förändrades på något sätt? Om arbetet  på förskolan påverkades? Positiva och negativa effekter av arbetet med målområdet?  Hur vet ni det? Vilka “bevis” har vi?  (Observationerna som gjordes före och efter vald insats) Beskriver vi i en egen samtalsmall.

Förslag till åtgärder (i slutet av perioden)

Genom att besvara dessa frågorna får vi syn på vad som behöver justeras för att leda barngruppen och verksamheten vidare.

Uppföljning av åtgärder (i slutet av perioden)

Cirka två månader efter att analysen blivit gjord följer vi upp och för att se om det förändrade arbetssättet fortfarande är förankrat i grundverksamheten.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: