Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2017-02-02 13:56 i Ellös förskola Orust kommun
Förskola
Vi i 5- årsgruppen ska under vårterminen arbeta med våra 5 sinnen och röra på oss! Avslutningsvis kommer vi att vara ute i vår närmiljö, skogen och på stranden tillsammans med Hitta Vilse.

Innehåll

Mål för temat: Ökad förståelse för sin kropp och sina sinnen.

 

Varje torsdag kommer vi att arbeta utifrån ett av sinnena. Hörsel, känsel, Lukt/Smak och Synen. Vi pratar om dessa utifrån deras förförståelse och gör någon form av lek/uppgift kopplat till detta såsom gömma äggklocka, känselpåse m.m.

Därefter kommer vi att utifrån önskemål från barnen ha gymnastik/rörelse/lek och vara ombytta. Sista tillfället har vi en hinderbana.

Som avslutning på terminen kommer vi att göra utflykter i vår närmiljö och använda oss av "Hitta Vilse-tänk" och Hitta Vilse barnhäfte.

Ställen vi besöker blir stranden Långevik och Hällaskogen bl a. 

 

Utvärdering:

Vi har haft tre tillfällen där vi arbetat med våra sinnen. Lukt/smak, Syn och Hörsel, känsel. Barnen har fått smaka och lukta på olika saker. Synen- vi var inne i Nyckelpigans sinnesrum och använde ögonen och även hur det var att inte se något. Hörsel- gömde en äggklocka som barnen fick lyssna efter tickandet och sedan när den ringde. Känsel- Känselpåse.

Gymnastik hade vi fyra tillfällen och om man ville fick barnen byta om, vilket var mycket uppskattat. Vi hade uppvärmningar, uppgiftskort där man med hjälp av en tärning fick vända varsitt kort och utföra det som stod på tillsammans i gruppen. Vi hade också Bamses gympaspel vid ett tillfälle. Gymnastikbanor har vi också haft vilket var uppskattat och som vi utvecklade allt eftersom. Då använde vi oss av bollar, hopprep, balansföremål, konor (slalom), filt över stolarför att öva krypa/åla. Där fick barnen träna på turtagning, att våga vara med vilket alla var och att visa hänsyn och hjälpa kompisarna.

Hitta Vilse hade vi på tre tillfällen. Två av dessa var vi på stranden Långevik och i Hällaskogen. Då tränade vi på att göra tecken och synas, bygga koja, krama träd m.m. Barnen kände igen Hitta vilse och lite av vad man ska tänka på om man går vilse.. Några av barnens äldre syskon har gått Hitta vilse och berättat för dem. Därför utgick vi ifrån deras förförståelse. Vi hann ej med att arbeta i Hitta Vilse boken och barnen fick därför med sig den hem som en avslutningspresent. De kan då berätta för föräldrar vad vi gjort och arbeta i boken tillsammans.

De sista tillfällena har vi varit med barnen uppe på skolan och deltagit i deras överinskolning.

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: