Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom år 7

Skapad 2017-02-02 15:03 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 7 Religionskunskap
Du kommer inom detta arbetsområde att få kunskap om religionen kristendom. DU kommer att arbeta med kristendomens bakgrund och se hur och varför religionen har delats upp i katolska- ortodoxa- samt protestantiska kyrkan och dess utveckling. Vi ska även jobba med urkunder, kristendom och samhälle, centrala tankar och identitet.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bl a syfta till att utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Du ska ges kunskaper om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar 

 

Konkretiserade mål

När du är klar med detta arbetsområden ska du kunna redogöra för:

 •  kristendomens grundtankar, hur man ska leva och vad som händer efter döden,
 • de olika inriktningarna, skillnaderna och likheterna inom den; protestantiska kyrkan, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan,
 • kristendomens bakgrund, dess historia,
 • viktiga kristna högtider,
 • några kristna symboler,
 • kristendomen i populärkulturen
 • hur Sverige blev ett kristet land men hur det idag är ett land med många religioner och sekulariserad stat,

Undervisning

Texthäfte Kristendomen med frågor

Analysera källor

Filmer

Genomgångar

Diskussioner tillsammans

Bedömning

Dina kunskaper bedöms dels utifrån aktivt deltagande i resonemang under lektionstid, både i helklass och små grupper.

I bedömningen ingår även resultatet på avslutande prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kristendom

E
C
A
Fakta
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Förståelse
Beskriver enkla samband och mönster
Beskriver förhållandevis komplexa samband och mönster
Beskriver komplexa samband och mönster
Analys
Enkla och till viss del underbyggda resonemang Till viss del för resonemanget framåt
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang För resonemanget framåt
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang För resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det
Centrala begrepp och modeller
I huvudsak fungerande Används med viss säkerhet
Relativt väl fungerande Används med relativt god säkerhet
Väl fungerande Används med god säkerhet
Källor
Används i huvudsak på ett fungerande sätt För enkla och till viss del underbyggda resonemang om trovärdighet och relevans
Används på ett relativt väl fungerande sätt För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om trovärdighet och relevans
Används på ett väl fungerande sätt För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om trovärdighet och relevans
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: