Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröken Europa vt 17

Skapad 2017-02-02 21:57 i Liljeforsskolan Uppsala
Ett arbete i svenska där vi kommer att resa runt i Europa med hjälp av boken "Fröken Europa". Till detta arbetsområde kommer uppgifter som handlar om språklära, läsning, läsförståelse och skrivande av olika slags texter.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Inom arbetsområdet "Fröken Europa" kommer du att arbeta med ämnet svenska på olika sätt. Du kommer att träna ditt läsflyt och din förmåga att tolka och förstå textens innehåll genom olika lässtrategier. Det arbete som du kommer att göra utgår från boken "Fröken Europa".

.

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad?

Du kommer att arbeta med läsning, läsförståelse, skrivning, samtal/diskussioner och språklära kopplat till boken"Fröken Europa".

Hur ska vi arbeta?

 • Lyssna på högläsning, läsa tyst själv eller högläsning i par och sedan träna läsförståelse genom olika strategier:
 • Svara på frågor om texten på tre olika nivåer. 
 • Sammanfatta det vi läst. 
 • Förutspå vad som kommer hända i texten genom att ta hjälp av det vi redan vet.
 • Rita de inre bilder som skapas när vi läser texten.
 • Samtala och diskutera innehållet i boken i små grupper och med hela klassen.
 • I de uppgifter där du uttrycker dig i skrift tränar du att använda det svenska språket korrekt med struktur, grammatik och stavning.

Reflektion

Vilka tankar hade du om boken när vi skulle börja läsa den? Vad har du lärt dig om Europa som du inte kände till innan? Vad i boken tyckte du var mest intressant? Vad tycker du om författarens sätt att blanda fakta med fantasy? Vad tycker du om vårt sätt att arbeta med bokens innehåll? Kunde vi gjort på något annat sätt, i så fall hur?

Bedömning

Dina förmågor kommer att bedömas fortlöpande genom att

 • Vi ser i skriftliga uppgifter hur du söker och hittar svar på frågor till texten.
 • Vi lyssnar hur aktiv du är i samtal och diskussioner om texten i pararbete, mindre grupp eller helklass. 
 • Vi lyssnar på flytet och din förmåga att använda olika lässtrategier när du läser högt.
 • Vi på olika sätt ser din förmåga att analysera och tolka innehållet i boken, skriftligt och muntligt.
 • Vi lyssnar på hur du beskriver din upplevelse av textens innehåll.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Svenska åk 5

Fröken Europa

Ett arbetsområde i svenska med utgångspunkt i den skönlitterära boken Fröken Europa
godkänd
väl godkänd
Läsa
Kunna läsa med flyt och använda lässtrategier
 • SvA  4-6
Du läser med flyt och använder dig av minst en lässtrategi på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du läser med gott flyt och använder dig av flera lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du läser med mycket gott flyt och använder dig av flera lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Sammanfatta och kommentera innehåll
 • SvA  4-6
Du kan på ett enkelt sätt uttrycka hur du upplever texten i en grundläggande läsförståelse
Du visar en god läsförståelse genom att uttrycka dig om texten på ett utvecklat sätt.
Du visar en mycket god läsförståelse genom att uttrycka textens innehåll på ett väl utvecklat sätt.
Tolka och resonera
Beskriva sin upplevelse av det lästa
 • SvA  4-6
Du har visat att du till viss del kan tolka och föra till viss del underbyggda resonemang om budskapet i boken samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevesle av det lästa.
Du har visat att du kan tolka och föra relativt väl underbyggda resonemang om budskapet i boken samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevesle av det lästa.
Du har visat att du kan tolka och föra väl underbyggda resonemang om budskapet i boken samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevesle av det lästa.
Söka fakta
Svara på frågor där svaret går att hitta i texten
 • SvA  4-6
Du hittar oftast svar på de frågor där svaren finns i texten.
Du hittar svar på de frågor där svaren finns i texten.
Du hittar även svar på de frågor där svaren finns på olika ställen i texten och kan dra slutsatser utifrån den information som finns i texten.
Skriva svar
Använda skriftspråkets regler i dina svar
 • SvA  4-6
Du följer skriftspråkets regler och normer med viss säkerhet när du svarar på frågorna.
Du följer skriftspråkets regler och normer med reativt god säkerhet när du svarar på frågorna.
Du följer skriftspråkets regler och normer med god säkerhet när du svarar på frågorna.
Samtala
Ställa frågor och föra fram egna åsikter
 • SvA  4-6
Du deltar relativt aktivt i de samtal och diskussioner vi haft utifrån bokens innehåll.
Du deltar aktivt i de samtal och diskussioner vi haft utifrån bokens innehåll.
Du deltar mycket aktivt i de samtal och diskussioner vi haft utifrån bokens innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: