👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria: realism

Skapad 2017-02-03 08:44 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Arbete med tre epoker inom litteraturen; upplysning, romantik och realism. Du kommer att lära dig fakta kring de olika epokerna upphängt på så kallade nyckelord, några författare och deras mest kända verk och vad som hände i samtiden. Du kommer att på egen hand få läsa och analysera utdrag ur texter som är typiska och skrivna under dessa perioder.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du ska få se filmen Oliver Twist och koppla den till epoken realism.

Innehåll

Ur Lgr 11 kursplanen för svenska

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Att du ska möta och få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen.

Att du ska få möjlighet att öva och utveckla förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. (Lgr 11, Svenska s 222)

Det centrala innehållet är hämtat från rubrikerna

 "Läsa och skriva":

Lässtategier för att förstå, tolka  och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften , avsändare och sammanhang.

"Berättande texter och sakprosatexter"

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

(Lgr 11, svenska, s 225-226)

 

 

Arbetssätt och undervisning

 

 

 

Undervisningen kommer att bestå av lärargenomgångar och självstudier där du själv tar ansvar för din inlärning.

Material:

sökning på nätet

böcker som du får låna av mig

Filmen Oliver Twist 

 

Författare och verk vi koncentrerar oss på:

 

Realismen:          Charles Dickens-Oliver Twist

 

 

 

 

 

 

 

Visa vad du lärt dig

Du ska visa att du kan koppla ett verk (Oliver Twist) till tiden (realismen) och författaren. Dettta görs genom inhämtning av fakta om epoken och författaren och genom att se filmen Oliver Twist. Din slutuppgift finns i google classroom.

 

Tidsram

v.34-38 (ev, tidigare)