Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och svampar 6A VT 17

Skapad 2017-02-03 10:08 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 6 Biologi
Det finns ungefär 300 000 kända växtarter. Alla är anpassade för olika livsmiljöer, men vissa saker har de gemensamt. Det ska vi undersöka närmre!

Innehåll

Växter och svampar

Från vecka 14 kommer vi att jobba med växter, svampar och lavar. Vi kommer att arbeta med:

 • Fröväxter
 • Sporväxter
 • Växternas stamträd
 • Svampar
 • Lavar

Kunskapsmål

Efter detta avsnitt ska du kunna:

 • hur indelningen av organismer på jorden ser ut
 • att växter har klorofyll och fotosyntes
 • växtens olika delar och deras uppgift
 • att växter delas in i två stora grupper: sporväxter och fröväxter
 • vad som menas med pollinering och hur pollineringen går till ge några exempel på hur växter sprider sina frön

 

 • vad som är typiskt för svampar
 • svampars tre sätt att livnära sig
 • att en lav består av en svamp och en alg som samarbetar
 • att lavar är ett bra mått på hur ren luften är

Du ska även kunna använda dig av följande begrepp:

 • sporväxter och fröväxter
 • cellvägg, vakuol och klorofyll
 • rot, blad och stjälk
 • fotosyntes
 • klyvöppningar, kärlsträngar och rothår
 • mossor, ormbunksväxter och sporer
 • träd, buskar, örter och gräs
 • sexuell förökning, blomma, ståndare, pistill
 • pollen, pollinering och frö
 • spridning av frön och frukter

 

 • matsvamp, jäst, mögel
 • hyfer, mycel och fruktkropp
 • antibiotika och penicillin
 • mykorrhiza
 • nedbrytare, parasit och symbios

Undervisning/Arbetssätt

Under lektionerna kommer vi att:

 • ha genomgång och diskussion
 • läsa kapitlen "Växter" och "Svampar" i boken "Biologi"
 • göra instuderingsuppgifter
 • se filmer
 • göra laborationer
 • göra exkursioner
 • enskild skrivuppgift

Bedömning

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper skriftligt, muntligt och praktiskt. Du kommer att bedömas utifrån följande:

 • Din förmåga att använda ord, begrepp och modeller för att beskriva arbetsområdet.
 • Hur väl du kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö och samhälle.
 • Hur väl du kan framföra och bemöta åsikter och argument.
 • Din kunskap om människans påverkan på miljön och hur vi kan arbeta för en hållbar utveckling.
 • Dina kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp.
 • Hur väl du kan resonera om biologiska processer och samband.
 • Din förmåga att ta ansvar för ditt arbete och lärande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi årskurs 6

Kunkapskrav och betyg

 • Bi  E 6   Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Bi  E 6   Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Bi  E 6   Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 6   I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Bi  C 6   Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Bi  C 6   Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
 • Bi  C 6   Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  C 6   I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Bi  A 6   Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Bi  A 6   Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
 • Bi  A 6   Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  A 6   I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: