Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk.5

Skapad 2017-02-03 10:34 i Almtunaskolan Uppsala
Textilslöjd åk.5
Grundskola 5 Slöjd
"Stickning en gammal teknik som funnits sedan 600 - talet" Din uppgift är att sticka/påta något slöjdföremål, som du själv väljer. "Symaskinssömnad" Din uppgift är att bli säkrare på att använda symaskin, att följa en instruktion och tillverka ett slöjdföremål.

Innehåll

 

Syfte

Eleverna ska föra kulturarvet vidare genom att lära sig sticka, och upptäcka att även svåra tekniker går att lära sig.

Eleverna får en möjlighet att lära sig en enklare form av stickning: påtning.

Eleverna ska bli mer förtrogna och säkra med att använda symaskinen och undersöka symaskinens möjligheter.

Undervisning-Så här ska vi arbeta

Vi startar arbetet med en power point om stickning- den tar upp varför eleverna ska lära sig sticka, om olika stickredskap, olika garners ursprung och inspirationsbilder.

Vi pratar om arbetsområdet symaskinssömnad, där eleverna får fortsätta att lära sig använda symaskinen och tillverka ett slöjdföremål på den nivå de befinner sig.

Eleverna väljer själva vilket arbetsområde de börjar med.

Vi för in fler kunskapskrav som ska bedömas, genom filmer och diskussioner om dessa. De handlar om att motivera och formulera, om sitt slöjdarbete.

Vi pratar mer om ekologiska material och arbetsprocessen.

Eleverna dokumenterar med reflektioner, ord och bilder i sitt slöjdhäfte.

Bedömning - Det här ska eleven kunna

Eleven ska kunna:

Framställa ett stickat/påtat slöjdföremål och/eller ett symaskinssytt slöjdföremål efter instruktioner.

Det visar du genom att se till att arbetet slutförs, och kvaliteten värderas efter din arbetsinsats.

Dokumentera sin arbetsprocess. Det visar du med reflektioner, text och bilder i din dokumentation.

Där motiverar du dina val och hur du tänkt på miljön, genom att besvara frågor om det i ditt slöjdhäfte.

Uppgifter

 • Frågor kunskapskrav

 • Frågor kunskapskrav

 • Frågor kunskapskrav

 • Frågor kunskapskrav slöjd

 • Film: Välja tillvägagångssätt och motivera sina val

 • Film: Formulera och välja handlingsalternativ.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Slöjd åk 4-6

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och väl fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material och sådant som du själv har sökt upp.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till dina val.
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge utvecklade motiveringar till dina val.
Du kan välja tillvägagångssätt och ge välutvecklade motiveringar med någon miljöaspekt.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: