Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa Åk 2

Skapad 2017-02-03 12:34 i Bringsta skola Nordanstig
Med hjälp av ämnet Idrott och hälsa ska eleverna få möjlighet att: - känna tillit till sin egen förmåga, - lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra - öva och lära sig respektera andra människors egenvärde, - kunna leva sig in i och förstå andra människors situation - utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Rör man på kroppen så fastnar det i knoppen.

Innehåll

Elevdel

Genom idrottsundervisningen ska du få möta olika slags aktiviteter och utveckla din rörelseförmåga och intresse för att vara fysisk aktiv och vistas i naturen. Du kommer också få förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor.

Undervisning

 • Övning av grundmotoriska rörelser, enskilt i redskapsstationer och hinderbanor samt friidrott
 • Regellekar som t ex Indiansmyg, Kullekar, Stafetter, Kinesiska Muren.Övningar, teknikträning och lekar utomhus på skridskor
 • Bollkontrollsövingar, bollekar och vanliga boll- och racketspel.
 • Simundervisning.
 • Friluftsliv med orientering, lekar i terräng under olika årstider, allemansrätten och säkerhet vid utevistelser.
 • Teoriundervisning med samtal och filmer kring kost, vila, motion, naturvistelser, begrepp om hälsa och livsstil.

Bedömning

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh

Matriser

Idh

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Grovmotorik
Använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster
Deltar i undervisningen och visar att du övar på grundmotoriska färdigheter genom att klättra, rulla, hoppa, springa, stödja, hänga, åla och balansera.
Utför de grundmotoriska formerna enskilt. Övar på att röra dig säkert i samspel med andra.
Visar din förmåga att anpassa rörelser med fart och smidighet för att utveckla din grundmotorik. Du rör dig på ett säkert sätt.
Lekar
Delta i olika lekar.
Eleven deltar i lekar.
Eleven deltar i grupplekar och följer enkla instruktioner och regler.
Eleven deltar och visar god förmåga att anpassa rörelser och tempo som krävs i enkla lekar.
Vinteridrott utomhus
skridskor
Kan åka skridskor framlänges och kan stanna.
Kan åka skridskor framlänges,baklänges och kan stanna på given signal.
Åker med balans, tempoväxlingar och uthållighet. Behärskar olika tekniker.
Boll
Bollkontroll, bollek och bollspel.
Du har kontroll på din egen kropp och bollen.
Kan utföra enskilda moment t. ex. studsa, passa och fånga.
Kan passa, skjuta och dribbla i övningssammanhang.
Orientering
Orientera sig i närmiljön.
Du kan några karttecken och kan gå enkla kartpromenader med handledning.
Du kan kartans vanligaste färger och tecken. Du klarar att orientera en bana kring skolgården tillsammans med en kamrat.
Du kan kartans färger och tecken. Du kan passa kartan. Du klarar att orientera en bana kring skolgården och närliggande områden på egen hand.
Musik och rörelse
Takt och rytm, danser och rörelser till musik.
Deltar i rörelser till musik.
Går i takt till musik. Härmar röelser.
Utför flera rörelser i takt till musik i samspel med andra.
Samarbete
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
Eleven är med och lyssnar i gruppen.
Eleven deltar i gruppen och tillför ibland lösningar i samarbete med andra.
Eleven deltar i gruppen, diskuterar och resonerar sig fram till olika lösningar i samarbete med andra.
Aktivitet och ansvar
Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.
Du är närvarande på lektionerna
Du är med på lektionerna och du deltar i alla aktiviteter.
Du deltar aktivit och genomför lektionen på ett bra sätt med koncentration. Aktiverar dig själv och andra vid fria moment.
Hälsa och hygien
Genom undervisningen ska eleverna utveckla goda levnadsvanor
Byter om till andra kläder för idrottslektionen.
Duschar och byter om till andra kläder efter duschen.
Ser till att vara förberedd med rätt utrustning inför lektionerna. Endera genom att låna på skolan eller att ha egen utrustning och duschsaker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: