Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk.4

Skapad 2017-02-03 13:29 i Almtunaskolan Uppsala
Textilslöjd åk.4
Grundskola 4 Slöjd
Du kommer ha möjlighet att arbeta med 3 olika tekniker; virkning och vävning, som är nya tekniker för de flesta. Den tredje tekniken är fortsättning med symaskinssömnaden, nu ska du sy tex en slöjdpåse av tyg, efter en skriftlig arbetsinstruktion.

Innehåll

Syfte

Ge eleverna möjlighet att lära sig två nya tekniker och fortsätta fördjupa sina kunskaper i symaskinssömnad.

I vävningen lär sig eleverna hur tyg blir till och i virkningen får de lära sig en lite svårare garnteknik än vad de gjort förut. De tränar på att utveckla idéer och blir medvetna om varför de gjort sitt val.

Undervisning - Så här ska vi arbeta

Vi startar arbetet med en powerpoint om terminens olika arbetsområden, och pratar om varför eleverna ska lära sig dem.

Eleverna väljer i vilken ordning de gör teknikerna, vilket föremål i virkning, vilket vävredskap (väv ram/bandgrind) och vilka tyger/garnfärger de ska använda och träna på att utveckla sina idéer.

Vi tittar på filmen "Inspiration från andra länder" och "Arbetsinsats - Kvalitet".

Eleverna får träna på att bedöma varandras arbetsinsats, och vad som kan göras för att höja kvaliteten.

I slutet av lektionerna får eleverna göra en skriftlig reflektion, genom att välja en påbörjad mening, som de själv väljer hur de ska avsluta den.

Eleverna får träna på ämnesspecifika ord genom ipad-spel: redskap, symaskin, strykjärn.

Bedömning - Det här ska eleverna kunna

Eleven ska kunna:

Framställa slöjdföremål i olika material och olika tekniker efter instruktioner, och någon egen idé. Det visar du genom att framställa minst två slöjdföremål i olika tekniker som är personliga på något sätt.

Dokumentera sitt arbete i ord och bild, och med reflektioner. Det visar du genom din dokumentation i din slöjdmapp.

Beskriva hur deras arbetsinsats påverkat slöjdföremålets kvalitet. Det visar du genom att svara skriftligt på frågor i slutet av terminen.

 

Uppgifter

 • Film inspiration från andra länder.

 • Film: arbetsinsats-kvalitet

 • Film: utveckla idéer.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Slöjd åk 4-6

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och väl fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material och sådant som du själv har sökt upp.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: