👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktuella tecken

Skapad 2017-02-03 16:33 i Mo förskola Söderhamn
Veckans tecken
Förskola
Vitsippan består av 13 st 2-3 åringar. Deras språknivå är väldigt varierande men alla har stor nytta av att lära sig och använda tecken för att kunna kommunicera med kompisar och oss pedagoger. Våra vitsippor är vana med tecken då de fått lära sig tecken redan från inskolningsstarten. Från lägre ålder tecknas det oftast vid matsituationen t.ex mjölk, vatten, äpple osv. Nu har vi utvecklat det hela lite mera och kan teckna våra känslor bland annat.

Innehåll

SYFTE 

Syftet med att sätta upp aktuella tecken är att motivera oss att använda nya tecken. Detta för att berika barnens språk, att ge dem verktyg att kunna kommunicera med alla oavsett talspråknivå.

METOD

Vi kommer att träna aktivt på nya tecken. De tecken vi väljer är aktuella för barnen och kan användas i många situationer. Vi sätter även upp bilder i hallen och på avdelningen så att både barn och föräldrar kan ta del av tecknen.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Dokumentationen sker fortlöpande i unikum och arbetslaget har gemensamt ansvar för detta.

UPPLÄGG

(2017)

Februari: känslor

April: färger

Maj: djur

.......

Aug-okt: Vi kommer ihåg och använder de tecken vi kan.

Nov: siffror

Dec: tecken i de vanligaste julsångerna och kläder

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016