Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Året runt i naturen, årskurs 1

Skapad 2017-02-04 08:35 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Vi lär oss känna igen våra olika årstider i naturen. Vi studerar varför vi har olika årstider och hur djur och växter anpassat sig för att klara de olika årstiderna.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Men vad är det här för ett litet kryp? Varför ligger igelkotten och sover i en lövhög? Kan man plocka den här blomman året runt?

Innehåll

Till dig som elev:

Mål

* Du ska känna till årstiderna och veta vad som är typiskt för varje årstid. 

* Du ska känna till namnen på några växter och djur och hur de anpassar sig till årstiderna.

* Du ska kunna beskriva en enkel näringskedja.

* Du kan ge exempel på livscykler hos växter och djur.

* Du kan använda undersökningar som metod för att få ny kunskap.

Arbetssätt

Du har utomhuslektioner där du letar efter djur och växter. Du letar även tecken och kännetecken för de olika årstiderna. I klassrummet kommer du att fördjupa dina kunskaper på olika sätt, exempelvis genom en film eller en faktatext. Du kommer att arbeta enskilt och tillsammans med en klasskamrat i ditt arbeta att utforska djuren och växterna som finns i Sverige.  

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

 • hur aktiv du är i samtal
 • hur du arbetar med dina arbetsuppgifter
 • hur du kan återberätta i ord och bild om något du lärt dig
 • hur du arbetar med undersökningar

Reflektion

Vad kan man lista ut genom att undersöka sin omgivning?

Vilka kännetecken ska man titta efter?

Är människan olik eller lik djuren i naturen?

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: