Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min skola och min familj

Skapad 2017-02-04 16:07 i Långareds skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Varför behöver man gå i skolan och hur ser en familj ut?

Innehåll

Arbetsområde: 

I det här arbetsområdet ska vi samtala om vår vardag i skolan och vår vardag i familjen. Skolan är en av Sveriges största arbetsplatser och här går massor av elever och här jobbar många yrkeskategorier. Vi ska lära oss mer om hur skolan fungerar och hur familjer fungerar. Likheter/Olikheter. Några av frågorna vi ska försöka få svar på är: Varför ska alla barn gå i skolan? Hur gör vi när något ska bestämmas i klassen, skolan eller i familjen? Varför blir man osams ibland? Vad är en familj?

Detta ska du få lära dig:

 • Att det finns normer och regler i skolan och kanske även i våra familjer.
 • Att du kan vara med och påverka demokratiska beslut. Både i klassen, skolan och familjen. 
 • Vad följande begreppen i begreppslistan betyder. (se nedan) 
 • Hur vi kan göra för att hantera och lösa konflikter. 

Undervisning- Hur ska vi lära oss? 

 • Vi kommer att med utgångspunkt i SO-boken, läsa faktatexter, se på bilder och korta filmer om hur det fungerar i klassen och skolan. 
 • Därefter diskuterar vi de olika frågor som är kopplade till varje faktatext, bild, eller film.
 • Du kommer vid en del tillfälle, få göra enskilda arbetsuppgifter som är kopplade till varje lektion. (bilduppgift och/eller skrivuppgift)
 • Träna på att förstå, förklara och använda följande begrepp:
  • demokrati
  • lagar
  • trivselregler
  • klassråd
  • elevråd
  • familj
  • konflikt

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Vara delaktig i diskussioner och samtal inom arbetsområdet.
 • Genomföra arbetsuppgifter kopplade till lektionerna.
 • Uttrycka din åsikt i olika frågor.
 • Förstå och använda dem begrepp som finns i begreppslistan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: