Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, vt år 6

Skapad 2017-02-04 19:41 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vi vet alla att vi mår bra av att röra på oss! Ett tillfälle att röra på sig är under idrottslektionerna och det ska vi göra!

Innehåll

Idrott och hälsa under höstterminen

Innehåll

Under terminen kommer vi bland annat att:

 • Röra på oss varje lektion :-)
 • Öva på samarbete i bl.a. lekar och lagsporter.
 • Göra och träna på olika övningar med kroppen, t.ex. i redskapsgymnastik, hinderbanor och lekar.
 • Träna på teknik och regler i olika boll-och racketsporter.
 • Träna på att röra oss till musik i uppvärmningar
 • Lära oss nya danser med hjälp av experter :-) 
 • Träna på att läsa kartan och olika karttecken.
 • Simma 
 • Prata och bad-båt-och isvett
 • Orientera i skogarna runt skolan.
 • Leka lekar i skogen.
 • Ha lite friluftsliv (använda "stormkök" och göra upp eld, prata om allemansrätten)
 • Ha en friluftsdag vid naturskolan
 • Ha  teori runt hälsa:  fysisk aktivitet och effekter av olika träning.

Bedömning

Jag kommer bl.a. titta på hur du:

 • Deltar i olika lekar och sporter.
 • Anpassar dina rörelser till de aktiviteter vi gör.
 • Samarbetar med dina kompisar.
 • Läser kartan under orienteringen och planerar din runda.
 • Fungerar ute i naturen.
 • Rör dig till musik och i danser.
 • Simmar
 • Resonerar kring fysisk aktivitet och effekter av den.

Se också matrisen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
  Idh  C 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Idrott och Hälsa åk 6 ht

Kunskapskrav

E
C
A
Delta i aktiviteter och anpassa rörelser
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte. I t.ex. spökboll deltar du utan att bidra till förbättrat spel.
Du är delaktig och väljer strategier/metoder som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. I t.ex. spökboll passardu lagkamrater som står i bättre position och bidrar på så vis till att spelet blir bättre.
Du har ett aktivt deltagande i lekar/spel. Du kommer med egna strategier/metoder som medverkar till att aktiviteten når sitt syfte. I t.ex. spökboll kommer du med taktiska lösningar som förbättrar spelet för det egna laget.
Kroppsrörelse
Vid t.ex. redskapsgymnastik, hinderbanor och lekar rör du dig någorlunda rytmiskt och med balans. Du rör dig till viss del med avspända och konsekventa rörelser, har lite stelare rörelseövergångar.
Vid t.ex. redskapsgymnastik, hinderbanor och lekar rör du dig med god rytm, precision och balans. Du rör dig till viss del med etablerade, avspända och konsekventa rörelser med stabilitet och flyt i rörelseövergångarna.
Vid t.ex. redskapsgymnastik , hinderbanor och lekar rör du dig med mycket god rytm, precision och balans. Du rör dig med etablerade, avspända och konsekventa rörelser med stabilitet och flyt i rörelseövergångarna.
Anpassa rörelser till musik
Vid "modern dans" (street och jazz) följer du pulsen och rytmen delvis, dina rörelser och rörelseövergångarna är något "kantiga".
Vid "modern dans" (street och jazz) följer du pulsen och rytmen till stor del, dina rörelser är taktfasta och . rörelseövergångarna flyter på ganska bra.
Vid "modern dans" (street och jazz) följer du helt pulsen och rytmen i musiken, dina rörelser är taktfasta och rörelseövergångarna är smidiga och görs med flyt.
Orientera sig i bekanta miljöer
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du kan till viss del orientera sig i närmiljö utanför skolgården. Du kan med viss hjälp passa kartan rätt och hitta till kontroller.
Du kan med relativt god säkerhet orientera sig i närmiljö utanför skolgården.Du kan självständigt passa kartan rätt och hitta ett flertal kontroller.
Du kan effektivt och med god säkerhet orientera sig i närmiljö utanför skolgården. Du kan självständigt passa kartan rätt och effektivt hitta flera kontroller efter en genomtänkt bana.
Simning
Simma 200 m, varav minst 50 m rygg/mage
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du kan simma 200 m, varav mist 50 på rygg/mage utan uppehåll. Tekniken är godtagbar,
Du kan simma 200 m, varav mist 50 på rygg/mage, utan uppehåll. Tekniken är god, arm- och benrörelser är koordinerade på ett bra sätt.
Du kan simma 200 m, varav mist 50 på rygg/mage, utan uppehåll. Tekniken är mycket god, arm- och benrörelser är koordinerade på ett bra sätt och fötter/armar är vinklade så att rörelserna blir effektiva.
Utevistelse
Genomföra aktiviteter utomhus och anpassa sig till olika förhållanden
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du genomför aktiviteter utomhus och anpassar dig till viss del till de förhållanden som finns. Du deltar i specifika "friluftsaktiviteter" som t.ex. att sätta ihop ett stormkök och laga enklare mat på det.
Du genomför aktiviteter utomhus och anpassar dig till relativt bra till de förhållanden som finns. Du tar initiativ vid specifika "friluftsaktiviteter" som t.ex. att sätta ihop ett stormkök och laga enklare mat på det.
Du genomför aktiviteter utomhus och anpassar dig till bra till de förhållanden som finns. Du tar initiativ som leder framåt vid specifika "friluftsaktiviteter" som t.ex. att sätta ihop ett stormkök och laga enklare mat på det.
Samtala om fysisk aktivitet, träning och dess effekter
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du samtalar om hur du upplever fysisk aktivitet och hur den kan påverka din hälsa. Du använder enkla vardagliga ord och kan ge något exempel.
Du samtalar om hur du upplever fysisk aktivitet och hur den kan påverka din hälsa. Du använder både vardagliga ord och ämnesspecifika ord. I ditt resonemang kan du beskriva konsekvenser.
Du samtalar om hur du upplever fysisk aktivitet och hur den kan påverka din hälsa. Du använder många ämnesspecifika ord. I ditt resonemang kan du beskriva konsekvenser i flera led.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: