Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2017-02-05 15:50 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Planering för arbetsrområdet Europa, åk 5
Grundskola 5 Geografi
Nu ska du få följa med på en resa ut i Europa. Du ska få bekanta dig med länder och jämföra dem med varandra. Du ska även få kunskaper om Europas namngeografi, naturlandskap, klimat och befolkning.

Innehåll

När vi är klara ska du ha kunskap om, visa förståelse och färdigheter vad gäller:

 •  att resonera om olika processer i naturen och vilka konsekvenser de kan få,
 • att använda geografiska begrepp,
 • att använda kartor och andra geografiska källor,
 • att beskriva lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt,
 • att se orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor och hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
 • Europas namngeografi

 

Innehåll

Under ett antal veckor kommer vi att arbeta med tema Europa. Vi kommer både att arbeta i storgrupp och i mindre grupper. Vi kommer samla fakta på olika sätt tex genom faktaböcker, kartböcker, filmer. Vi kommer också diskutera tillsammans kring olika frågeställningar som vi ställs inför.

 

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Din förmåga att

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativförmåga (deltagande, egna åsikter)
Du deltar sparsamt. Du lyfter fram någon egen åsikt och kan motivera den på ett enkelt.
Du lyfter fram några egna åsikter och ståndpunkter och motiverar dessa på ett enkelt men förståeligt sätt. Du har visat att du kan framföra och bemöta argument.
Du visar god förmåga att uttrycka åsikter och ståndpunkter. Du motiverar även dina åsikter och ståndpunkter på ett tydligt sätt. Du framför och bemöter argument och kan i viss mån resonera kring andras argument.
Begreppsförmåga (viktiga ord och begepp)
Du använder få ämnesspecifika begrepp och använder dem inte alltid korrekt.
Du använder flera ämnesspecifika begrepp och använder dessa oftast korrekt.
Du använder i stor utsträckning ämnesspecifika begrepp, vilket visar att du har en fördjupad kunskap om ämnet.
Begreppsförmåga (fakta)
Du visar att du behärskar få faktakunskaper om Europas namn och lägesgeografi
Du visar att du behärskar några faktakunskaper om Europas namn och lägesgeografi
Du visar att du behärskar många faktakunskaper om Europas namn och lägesgeografi
Analysförmåga (jämföra och se samband)
Du visar att du kan göra någon jämförelse/analys. Du beskriver inte orsaker och konsekvenser.
Du visar att du behärskar att göra några jämförelser/ analyser. Du beskriver någon orsak/konsekvens på ett enkelt men klart sätt.
Du gör relevanta jämförelser/analyser. Du har förmåga att se likheter och skillnader och du beskriver orsaker och konsekvenser. Du kan förslå egna lösningar på olika problemställningar.
Procedurförmåga (söka information och värdera den)
Du behöver hjälp med att hitta rätt typ av information. Du behöver också hjälp med att bearbeta information och att veta skillnaden mellan fakta och värderingar. Du behöver hjälp att söka information från olika källor.
Du kan hitta enklare fakta i olika typer av källmaterial. Du använder och bearbetar information från ett par källor.
Du kan välja ut och värdera den information som passar till uppgiften. Du använder också flera olika källor och granskar dem på ett kritiskt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: