Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem enkla maskinerna VT 17

Skapad 2017-02-05 17:05 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de 6 enkla maskinerna.
Grundskola 5 Teknik

Vad vet du om de fem enkla maskinerna? Hävstången, hjulet, skruven, lutande planet och kilen. In i teknikens värld...För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de fem enkla maskinerna.

Innehåll

Syfte

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Lutande planet
 • Kilen
 • Skruven
 • Hävstången
 • Hjulet
 • Redskap eller verktyg som bygger på de enkla maskinerna.
 • Att förstå nyttan av de enkla maskinerna när vi använder de i vardagen
 • Att dra slutsatser vilken teknisk lösning som är bäst i olika situationer

 

Så här kommer vi att arbeta:

 

Vi kommer att:


-Ha gemensamma genomgångar.

-Titta på film om de fem enkla maskinerna.

-Göra experiment där vi använder oss att de enkla maskinerna.

- Bli uppmärksamma på olika mekanismer i vardagsföremål och lära oss olika tekniska begrepp.

- Vi kommer att arbeta i "Boken om Teknik" där vi fördjupar oss i de fem enkla maskinerna och arbetar med uppgifter kopplat till boken som fördjupning.

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

Jag kommer att bedöma din förmåga hur du:

 • Genomför laborationer, löser problem och dokumenterar
 • Samarbetar med andra
 • Förklarar de tekniska lösningar vi arbetar med och använder dig av de nya begreppen inom arbetsområdet
 • Förstår nyttan av de enkla maskinerna när vi använder de i vardagen
 • Drar slutsatser vilken lösning som är bäst i olika situationer

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
De sex enkla maskinerna

,
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: