Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings Black Section 2 Love

Skapad 2017-02-05 17:09 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 7 – 9 Engelska
What is love? That is a gigantic question! In Wings Black, section 2, we will explore this subject.

Innehåll

Swedish Wedding TraditionsAim

You will improve your ability to:

 • understand spoken and written English,
 • write and speak English,
 • use strategies to understand and make yourself understood,
 • adapt your language according to purpose, reader/listener and context and
 • reflect on culture and way of life in different contexts.

In the classroom

You will learn:

 • words that are relevant to this section,
 • about falling in love (at least what the book says about it),
 • about the art of flirting,
 • about different types of weddings.

We will start this section off with watching a film and reflecting on some questions. Then, with Wings Black as a base, we will read, discuss and write different types of texts. We will also work with several activites having to do with the subject.

Assessment

I will assess:

 • your ability to speak in the classroom and in small groups.
 • your ability to write in the written tasks below.
 • your ability to understand spoken and written English.

 

Uppgifter

 • Reflections on I Love You, Man

 • A summary of a text

 • American Weddings: task in the classroom March 28

 • Swedish Wedding Traditions: task in the classroom.

 • Love: Falling in Love (pp. 48-49 in the textbook)

 • Love: the verbs come and put

 • Feelings

 • Manjit's Wedding Day pp. 67-72 (textbook): task in the classroom April 3rd

 • Uncountable nouns

 • Weddings - your own thoughts

Matriser

En
Love

Speaking

F
E
C
A
Eleven når inte kunskapskraven för E.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Understanding English

F
E
C
A
Listening
Når inte kunskapskraven för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Reading
Når inte kunskapskraven för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Listening and reading
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Writing

F
E
C
A
Når inte kunskapskraven för E.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Culture and way of life

F
E
C
A
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: