Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2017-02-05 19:17 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Du ska lära dig att skriva argumenterande texter.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Finns det något annat sätt att hävda sin rätt än det som du ser på bilden? Är du utrustad med ett starkare vapen än fysiskt våld? Nu kommer du lära mer om det effektiva vapnet-argumentationskonsten. Vi arbetar med genren i fyra lektioner.

Innehåll

Målen

Du ska kunna förbereda och delta i en muntlig diskussion.

Du ska kunna skriva en argumenterande text.

Du ska kunna ge respons på en kompis text.

Du ska kunna bearbeta din text.

Du ska kunna argumentera för och mot.

Förslag till olika ämne:

Är du afghan, svensk båda och, varken det eller det andra?

Vad ska vårt språk kallas? dar, persiska eller tadzjikiska?

Kan man klä sig som man vill?

Är det rätt att afghanska flickor får 50 % av arvet som  hennes bror får?

Ska man ge amnesti till krigsherrar som Gulbaddin och talibanerna?

 

 

Struktur och arbetsformer:

Du kan börja med en fråga, en händelse, eller med att uttrycka din åsikt. Blev du arg, ledsen eller glad på grund av någonting?

Du behöver utveckla några argument. Börja med den svagaste, fortsätt med de starkare argumenten. Du kan använda en eller fler motargument också. Ibland är det bra att överdriva också!

Hur fungerar detta i Afghanistan?  Jämför argumentations kulturen i Sverige, och i Afghanistan? 

Du läser en typisk argumenterande text, lär dig strukturen, delar argumentationerna  (för och emot, starka och svaga argumenten), använder laddade ord, citat,ordspråk, metaforer och andra retoriska tekniker för att påverka, övertyga och hävda din rätt. Du deltar i klass och gruppdiskussioner muntligt. Du väljer ett ämne, en fråga och skriver en argumentations text och skickar texten till din opponent, samt opponerar en klasskamrats argumentation. Du tittar på några youtubeklipp om ämnet.

I slutet behöver du sammanfatta din åsikt igen.

Ord och uttryck att använda

بنا بر دلایل فوق

پس یه این نتیچه میرسیم که

بر اساس گفتنه

در نتیجه پژوهش و تحقیقات

با در نظر داشت نتایج فوق

با استفاده از تجارب یاد شده

با مقایسه امار و ارقام

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ml  A 9

Matriser

Ml
Argumenterande text

Ej godtagbart
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till genre
Textens innehåll har ingen koppling till uppgiften
Texten har en viss koppling till uppgiften
Texten är relativt väl kopplad till uppgiften
Texten är väl kopplad till uppgiften
Tydlighet/ Struktur
Textens innehåll är otydligt. Den röda tråden saknas och uppbyggnaden går ej att följa
Texten är enkel och innehållet är begripligt. Uppbyggnaden går att följa
Textens innehåll är tydligt. Uppbyggnaden är tydlig och lätt att följa.
Textens innehåll är tydligt. Uppbyggnaden är tydlig och lyfter texten
Argumentation
Den egna tankegången framgår inte Tesen är otydlig/ finns inte Argumenten är otydliga/ finns inte
Den egna tankegången framgår En tes presenteras med något argument
Den egna tankegången framgår och är relativt väl underbyggd En tes presenteras med flera argument
Den egna tankegången framgår och utvecklas Tesen är tydlig, underbyggs med argument och eventuella motargument
Språk/ ordval
Ordvalet är enkelt och saknar variation
Ordvalet uppvisar viss variation Viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Ordvalet är relativt varierat Relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Ordvalet är passande och höjer kvaliteten God användning av ämnes specifika ord och begrepp
Språkriktighet/ Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden fungerar inte Grundläggande regler för språkriktighet används utan säkerhet Texten innehåller många språkliga brister/ fel
Menings- byggnaden är i huvudsak korrekt De språkliga brister som förekommer försvårar inte förståelsen av texten
Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet
Meningsbyggnaden är varierad och lyfter texten Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: