Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg. Debatt i text och tal. Lär dig att argumentera för att övertyga.

Skapad 2017-02-05 20:44 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
En PP om Argumentation och debatt, anpassad för VT i åk 7 - åk 8 i sv.
Grundskola 7 – 8 Svenska
Hur övertygar du läsaren om att dina åsikter gäller när du skriver en insändare eller debattartikel? Hur övertygar du en meningsmotståndare i en muntlig debatt? Hans Rosling kunde säga "Jag har rätt och du har fel!" för att avsluta en argumentation i dansk nyhets-tv. Hur når du dit? Ja, då måste du förstås ha fakta för att bli tagen på allvar. Och veta hur du bäst för fram dina åsikter.

Innehåll

Syfte

- att utveckla hur du kommunicerar,  t.ex. övertygar andra med retorikens hjälp

- att utveckla hur du formulerar åsikter och tankar i tal och text

- att utveckla din förmåga att kritiskt söka och värdera information från olika källor för att skilja på fakta och propaganda

Innehåll

Planerad tid: vecka 6 t.o.m. 14 (16)

  • Vad är ett argument? Vilka olika typer av argument finns det? Hur och när använder du dem? Genomgång.
  • Hur skriver du en debattartikel? Form och innehåll. Genomgång och praktik.
  • Muntlig debatt – hur slipar du dina argument för att övertyga meningsmotståndaren? Genomgång och praktik.

Detta ska du göra

  • Skriva en debattartikel. Träna först med formativ kritik från mig. Därefter skriver du en förberedd bedömningsuppgift.
  • Muntlig debatt. Träna i par på att debattera olika ämnen – ni tilldelas både ämnen och ståndpunkt: För eller emot. Därefter bedömningsuppgift av er debatt med dokumentation i form av filmning, alt. redovisning med "live-publik", (i klassen). Arbetsgången för båda uppgifterna läggs löpande upp på er svensk-sajt.

 

Bedömning – sker i bifogad matris

1) Bedömningskriterier för debattartikeln:

  • Formen/strukturen; tes, argument, sammanfattande avslutning osv. (Återkoppling till genomgången!)
  • Innehållet; är argumenten tydliga? Använder du både fakta (sak)- och känsloargument för att övertyga? Håller du dig till tesen du presenterat i inledningen? Den "röda tråden"? 

2) Bedömningskriterier för din enskilda insats under debatten:

  • Vad du säger (är dina argument övertygande och väl underbyggda?)
    Hur du uttrycker dina åsikter (visar du att du själv tror på vad du säger? Lyckas du övertyga din motståndare? Lyssnar du på den andres argument eller är du bara intresserad av att få sagt det du vill? Använder du din röst på ett medvetet sätt? Leder du debatten framåt?

 

Matriser

Sv
Svenska: Att argumentera i text och tal v. 6-14(16)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva debattartikel
Du diskuterar ämnet genom att ställa frågor som du delvis återkommer till. Du framför någon/några åsikt/er med enkla och till viss del underbyggda argument. Du för på så sätt en enklare diskussionen där du till viss del för fram din åsikt.
Du diskuterar ämnet genom att ställa frågor och framföra åsikter , och visar att du förstår genrens form. Du ger exempel på och utvecklar relativt väl underbyggda argument. Du håller dig relativt väl till ämnet och för på så sätt resonemanget framåt.
Du diskuterar ämnet genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett välutvecklat sätt, där du formulerar och utvecklar din tes. Argumenten är väl underbyggda (med exempel). Du för på så sätt resonemanget framåt med (viss) fördjupning.
Muntlig debatt
Du förbereder och genomför enkla muntliga argument som i huvudsak fungerar. Du uppvisar exempel på sak- och känsloargument samt att du förstått samspelet i en debatt. Du bidrar till att till viss del föra debatten framåt.
Du förbereder och genomför utvecklade muntliga argument där du visar att du förstått hur man påverkar meningsmotståndaren med argument. Du använder därför en fungerande struktur med relativt god anpassning till situationen där du samspelar och för debatten framåt.
Du förbereder och genomför välutvecklade argument och visar i debatten att du kan föra en debatt på hög nivå, där du tar hänsyn till samspelet och på ett välutvecklat sätt tillämpar olika sak- och känsloargument. Du har (genomgående) en väl fungerande struktur och ett tydligt syfte med debatten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: