Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren

Skapad 2017-02-06 08:15 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Skrivprojekt.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Ett skrivprojekt där eleverna tränar olika skriftliga förmågor i nio kapitel där olika förmågor är i fokus.

Innehåll

Mål för elev: 

Enligt svenskämnets syfte ska eleverna:

  • formulera sig och kommunicera i skrift
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Innehållet: 

Enligt svenskämnets centrala innehåll ska eleverna arbeta med: 

  • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
  • olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form samt hur man ger och tar emot respons på texter

Genomförande: 

Eleverna skriver nio kapitel i Den magiska dörren. I varje kapitel ges olika förutsättningar och ramar för innehållet. 

Redovisning: 

Eleverna lämnar in sina skriftliga uppgifter och bearbetar dessa utifrån respons från läraren. 

Elevinflytande: 

Eleverna kommer ha möjlighet att utifrån givna ramar påverka innehållet i sina texter. 

 

 

 

Matriser

Sv SvA
Den magiska dörren

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. språkriktighet med god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: