Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt om rymden

Skapad 2017-02-06 08:43 i Ringblomman Örebro
Förskola
Projekt om rymden

Innehåll

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?

Höst

- Vi började prata om rymden på samlingen och barnen visade stort intresse för det. Vi bestämde att vi ville utforska mer om solsystemet, vad som finns i rymden.

 

Vår

- Barnen visar fortsatt intresse om solsystemet, de pratar mycket om rymden och stället frågor. De vill gärna läsa mycket böcker om rymden.

 

    - Vad gör barnen ?

Höst

- De pratar mycket om rymden, både med oss pedagoger och med varandra.

 

Vår

- Barnen har fortsatt att prata om solsystemet.

 

 2. Syfte

- Varför ska vi jobba med det här?

Höst

- Barnen har visat stort intresse för rymden och ville lära sig mer om solsystemet.

 

Vår

- Efter att vi har tillverkat planeterna så har intresset för att får lära sig mer om varje planet blivit större.

 

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

- Finns nedanför.

 

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

Höst

- Vi började med att visa en kort film om rymden för barnen. Vi har lånat böcker om rymden på biblioteket. Vi har tillverkat alla planeter av ballonger och tidningspapper som vi har hängt upp inne på avdelningen.

 

Vår

- Vi tänker att vi ska prata om varje planet och försöka få barnen att skapa olika saker ifrån rymden, till exempel rymdraket, stjärnor och astronaut med olika material.

 

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

Höst

- Vi har bra kommunikation mellan oss i arbetslaget. Vi kollar av läget från varje gång i förhållande till vem som gör vad utifrån hur dagen ser ut.

Vår

- Vi har bra kommunikation mellan oss i arbetslaget. Vi kollar av läget från varje gång i förhållande till vem som gör vad utifrån hur dagen ser ut.

   

- Anpassning till barngruppen, behov?

Höst

 

Vår

 

   - Material?

Höst

- Till tillverkning av planeterna och rymdraketer använde vi oss av:

mjölkkartonger, toalettrullar, tidningspapper, ballonger, eget tapetklister (som vi gjorde tillsammans med barnen), målarfärg (vi blandade färger med barnen för att få de rätta färgerna till planeterna).

 

Vår

-


   - Metoder?
Höst

- Vi började med att göra rymdraketer av mjölkkartonger, barnen målade mjölkkartonger i olika färger.

- Sedan tillverkade vi planeterna av bollonger och tidningspapper. Vi blåste upp ballongerna och tog klistrade tidningspapper med tapetklister runt ballongerna. När de hade torkat fick barnen måla planeterna i olika färger som de hade blandat. När färgen hade torka hängde vi upp planeterna i ett snöre inne på avdelningen.

 

Vår

Vi ska prata om varje planet.

- 11/1 & 18/1, vi har börjat prata om solen, vi tog reda på lite fakta om solen och sedan frågade vi barnen vad de vet om solen som vi skrev ner och hängt upp på vår projektvägg. Vi har också tittat på en kort film om solsystemet.

VAD VET VI OM SOLEN:

 • NÄR DET ÄR NATT SÅ ÄR SOLEN PÅ DEN ANDRA SIDEN AV JORDEN
 • SOLEN ÄR EN STJÄRNA
 • SOLEN BRINNER
 • PLANETENE SNURRAR RUNT SOLEN
 • DET ÄR ELD PÅ SOLEN
 • SOLEN VÄRMER OSS
 • SOLEN ÄR JÄTTE JÄTTE JÄTTE VARM

BARNEN TROR ATT SOLEN ÄR:

 • EN BILLJARD VARMT
 • TRILLIONER VARMT
 • HUNDRATUSEN VARMT
 • HUNDRA VARMT

BARNEN TROR ATT SOLEN ÄR:

 • 195 ÅR
 • 120 ÅR
 • HUNDRA MILLIARDER ÅR
 • TUSEN MILLIARDER ÅR
 • 3 MILLIONER ÅR

 

-1/3, vi har pratat om Merkurius och Venus. Barnen har fått tala om vad dom vet om planeterna och vi har berättat fakta om dom. Vi har kollat på en liten film som heter vims i rymden: "Merkurius, Venus och Jordens måne".

VAD VET VI OM MERKURIUS:

 • DEN ÄR JÄTTE VARM, FOR ATT DEN ÅR NÄRMAST SOLEN
 • MERKURIUS SNURRAR PÅ SIN BANA RUNT SOLEN
 • DEN ÄR LITEN
 • MINSTA PLANETEN
 • DEN ÄR 400 GRADER
 • DEN ÄR OCKSÅ KALL PÅ VISSA STÄLLEN
 • HUR LÅNG TID TAR DET FÖR MERKURIUS OCH SNURRA ETT VARV RUNT SOLEN?

BARNEN TROR ATTDET TAR:

 • 65 DAGAR
 • 1 MILLION DAGAR
 • 12 DAGAR
 • 3 TIMMAR
 • 5 DAGAR
 • 75 DAGAR
 • VI TOG REDA PÅ ATT DET TAR 88 DAGAR FÖR MERKURIUS ATT SNURRA ETT VARV RUNT SOLEN.

 

VAD VET VI OM VENUS:

 • VENUS ÄR DEN ANDRA PLANETEN FRÅN SOLEN.
 • DEN ÄR GIFTIG
 • DEN ÄR VARM
 • DET FINNS VULKANER OCH BERG PÅ VENUS

BARNEN TROR ATT DEN ÄR:

 • 252 GRADER
 • 88 GRADER
 • 77 GRADER
 • 8380 GRADER
 • 1500 GRADER
 • 1 MILLION GRADER
 • 10000 GRADER
 • VI TOG REDA PÅ ATT DEN ÄR 500 GRADER

 

-8/3, vi har tittat på en liten film om jorden. Barnen har fått berätta vad dom vet om jorden och vi har berättat fakta.

VAD VET VI OM JORDEN:

 • JORDEN SNURRAR RUNT PÅ EN BANA RUNT SOLEN
 • PÅ JORDEN ÄR DET MÖRKT PÅ ENA SIDAN OCH LJUS PÅ ANDRA
 • INUTI JORDEN ÄR DET LAVA
 • BIGBANG
 • VI KAN BO PÅ JORDEN
 • MAN KAN INTE GRÄVA TILL LAVAN
 • FÖRST VAR JORDEN ETT GLÖDANDE KLOT, SEN STELNADE DET SÅ VI KUNDE BO HÄR
 • DET VAR EN METEORIT SOM KRASCHADE PÅ JORDEN SÅ ATT DINOSRURIERNA FÖRSVANN
 • OM MAN GRÄVER KAN MAN HITTA DINOSAURIERSKELETT PÅ JORDEN
 • DET BLÅA PÅ JORDEN ÄR VATTEN
 • DET GRÖNA PÅ JORDEN ÄR LAND
 • PÅ JORDEN ÄR DET LAGOM VARMT OCH LAGOM KALLT.

-15/3, Vi har tittat på film och pratat om mars.

VAD VET VI OM MARS:

 • PÅ MARS FINNS DET INGEN BRA LUFT
 • DET FINNS INGET VATTEN PÅ MARS
 • DET FINNS INGA HUS PÅ MARS
 • MAN KAN INTE BO PÅ MARS
 • DEN KALLAS ”DEN RÖDA PLANETEN”, FÖR ATT DEN ÄR RÖD
 • DET FINNS MÅNGA VULKANER PÅ MARS
 • MÄNNISKORNA HAR SKICKAT ROBOTAR TILL MARS
 • MARS HAR TVÅ MÅNAR, PHOBOS OCH DEIMOS
 • MARS ÄR DEN FJÄRDE PLANETEN FRÅN SOLEN
 • MARS ÄR DEN NÄST MINSTA PLANETEN

- , Vi har pratat om planeten Jupiter, barnen har fått berätta vad de vet om planeten och sedan har vi berättat lite fakta om den. Vi har även sett en film som heter Vims i rymden: Jupiter.

 

VAD VET VI OM JUPITER:

 

 • JUPITER ÄR DEN FEMTE PLANETEN FRÅN SOLEN
 • DEN HAR MER EN 60 MÅNAR
 • MAN KAN INTE BO PÅ JUPITER
 • DET FINNS EN STORM PÅ JUPITER
 • DET ÄR GAS PÅ PLANETEN
 • JUPITER ÄR DEN STÖRSTA PLANETEN
 • JUPITER HAR LITE OLIKA FÄRGER, LITE RANDIG
 • DET ÄR KALLT PÅ JUPITER:4 MILLIARDER KALLT, -85, 1 MILLION KALLT-85 OCH -150 GRADER KALLT
 • VI TOG REDA PÅ ATT DET KAN BLI MELLAN:
 • BARNEN TROR DET ÄR:
 • DEN HAR RINGAR
 • JUPITER ROTERER SNABBT 

- , Vi har nu pratat om de tre sista planeterna i vårt solsystem Saturnus, Uranus och Neptunus. Barnen har fått berätta vad de vet om planeten och sedan har vi berättat lite fakta om de. Vi har även sett en film som heter Vims i rymden: Saturnus, Uranus och Neptunus.

 

VAD VET VI OM SATURNUS:

 

 • PÅ SATURNUS FINNS DET GAS
 • DET ÄR DEN SJÄTTE PLANETEN FRÅN SOLEN
 • DEN HAR RINGAR
 • RINGARNA ÄR GORD AV STEN
 • MAN KAN INTE BO PÅ SATURNUS
 • DET ÄR KALLT PÅ SATURNUSVI TOG REDA PÅ ATT SATURNUS ÄR:
 • -190 GRADER
 • BARNEN TROR: -104, -100,-105,-153,-161
 • DEN HAR 62 MÅNAR
 • SATURNUS ÄR KALL FÖR ATT DEN LIGGER LÄNGRE BORT FRÅN SOLEN

 

VAD VET VI OM URANUS:

 

 • URANUS ÄR SJUNDE PLANETEN FRÅN SOLEN
 • DEN ÄR KALL-911, -39, -165-210 GRADER
 • VI TOG REDA PÅ ATT URANUS ÄR:
 • BARNEN TROR ATT URANUS ÄR:
 • DEN ÄR GORD PÅ GAS
 • GAS ÄR SOM LUFT
 • DET TAR 84 ÅR OCH SNURRA ETT VARV RUNT SOLEN
 • DEN HAR RINGAR

 

 

VAD VET VI OM NEPTUNUS:

 

 • NEPTUNUS ÄR DEN ÅTTONDE PLANETEN FRÅN SOLEN
 • DEN ÄR LIK URANUS
 • DEN ÄR GORD PÅ GAS
 • DEN ÄR JÄTTEKALL, -240 GRADER
 • DET TAR 165 ÅR OCH SNURRA ETT VARV RUNT SOLEN
 • DEN HAR RINGAR
 • NEPTUNUS HAR 14 MÅNAR
 • DET BLÅSER STÄRKA VINDAR PÅ NEPTUNUS

 

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 

- Hur gick det?

 

- Tillverkningen av planeterna gick bra, det var lite strul i början då vi använde oss av vanligt "lim" och ballongerna sjönk ihop. Det blev bättre när vi använde oss utav eget tapetklister. Eftersom ballongerna var väldigt sköra gick några sönder när de ramlade i golvet, då fick vi göra nya planeter. Då detta tog lite längre tid hamnade tillverkningen av rymdraketerna åt sidan.

 

 


  - Vad behöver vi utveckla?

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: