Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - instruerande texter

Skapad 2017-02-06 10:12 i Nyhemsskolan Halmstad
Arbete i svenska med att läsa, förstå och skriva instruerande texter
Grundskola 5 Svenska
Hur skriver jag instruktioner så andra förstår hur de ska göra? Hur kan jag beskriva hur man tex. vässar en penna, knyter skorna eller diskar ett glas?

Innehåll

Utgångspunkt

Eleverna har skrivit olika typer av texter tidigare som ex berättande och återberättande. I detta område arbetar vi med instruerande texter. Det är ett område som eleverna behöver träna på.

 

Konkretisering av målen

För att visa att du har godkända kunskaper ska du kunna:

- skriva en instruktion som går att följa. Du använder språk som passar för uppgiften, tex. verb i form av uppmaningar.

 

För att visa att du har mer än godkända kunskaper ska du kunna:

- skriva en instruktion som går att följa på ett tydligt sätt, i kombination med tydligt instruerande bilder/tecken. Du använder språk som passar för uppgiften, tex. verb i form av uppmaningar och sambandsord. Dina bilder förstärker texten.

 

Begrepp: Rubrik, arbetsgång, ingredienser, instruktion 

 

Genomförande

Vi använder oss av material och övningar från  bl.a. Zick-Zack åk 5, lärarrummet.

Vi ser en kort film från Studi.se som visar på betydelsen av korrekta instruktioner och typiska drag för denna typ av text.

Vi skriver instruktioner enskilt, par och gemensamt. De som behöver skriver sina texter på dator/Ipad/Cromebook.

 

Dokumentation och bedömning

Vi bedömer dina kunskaper genom en bedömningsuppgift från Zick-Zack där du ska skriva en egen instruerande text. Denna text bedöms av lärare samt av elev med hjälp av en check-lista, steg 4.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: