Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten

Skapad 2017-02-06 12:09 i Hällesåkersskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Biologi Svenska NO (år 1-3) Fysik Kemi Teknik
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i de naturorienterade ämnena ska syfta till att du utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. 

Inom detta arbetsområde kommer du att få lära dig om:

 • vattnet som finns på jorden och vilken betydelse det har för allt liv 
 • vattnets kretslopp, både naturens egna kretslopp och vattnets kretslopp genom avlopp samt rening  
 • vattnets olika former fast, flytande och gas 
 • vattnets övergångarna mellan de olika formerna; avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • skillnaden på sött och salt vatten - vart finns det?
 • vilka material som flyter eller sjunker i vatten. 
 • hur man kan ställa en hypotes kring ett experiment och sedan genomföra det för att kunna dra en slutsats.

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt:

 • enskilt och i grupp
 • se pedagogiska filmer
 • lyssna, diskutera och reflektera kring de pedagogiska faktafilmerna
 • skriva faktatexter utifrån stödord
 • läsa faktatexter
 • måla
 • experiment - ställa hypotes, dokumentera och dra slutsats

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • förstå vattnets betydelse för livet på jorden
 • kunna vattnets kretslopp både naturens eget kretslopp och vattnets kretslopp genom avlopp och rening  
 • kunna vattnets olika former fast, flytande och gas
 • kunna vattnets övergångarna mellan de olika formerna; avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • kunna skillnaden på sött och salt vatten - vart finns det?
 • undersöka vilka material som flyter eller sjunker i vatten.
 • kunna ställa en hypotes kring ett experiment och att genomföra experimentetdet för att kunna dra en slutsats.

Hur - bedömningens tillvägagångssätt:

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig genom att delta i genomgångar, experiment och diskussioner
 • Jag läser dina texter/bilder

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: