Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplan för åk.8 VT-20.

Skapad 2017-02-06 12:15 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap

Innehåll

Tema: Matkultur

Vi arbetar med temat ca.4 veckor.                                                             

- Att hushålla och ta till vara på livsmedel i hemmet.                                   

- Mattraditioner, ursprung och betydelse.

- Arbetsfördelning i hemmet.   

 

Knäckebröd

Grön ärtvälling och stenkakor

Tre sorters köttbullar

Soppa med kryddor från olika länder.  

                                       

 Inlämningsuppgift: intervjua en person, som inte är i din ålder, om mathistoria. 

Skriv svaren i en löpande text antingen på dator eller för hand. Lämna in texten v.7. Du kommer att berätta inför gruppen om din intervju.

                                                                                                            

Tema: Mat och media

Vi arbetar med temat ca 5 veckor                                                               

- Reklam och medias påverkan på konsumtionsvanor.                                

-Jämförelser av produkter avseende pris och kvalitet.

-Information och märkning på livsmedel.

Teoretisk uppgift: Du får välja en artikel som handlar om livsmedel eller livsstil.  Sammanfatta artikeln skriftligt och lämna in. Sedan får du

berätta inför gruppen om artikeln som du har arbetat med.

Tema: Miljö och livsstil                                                                              

Vi arbetar med temat ca. 4-5 veckor

- Reflektioner kring hur val av varor och tjänster påverkar                                  

ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

-Tvätt och rengöring.                                           

-Klimatsmart mat.

Plättar på olika sätt.

Potatisrätter

 

Mål och kriterier diskuteras i början av varje temaperiod. I åk 9 kommer fördjupning

att ske i hushållsekonomi och konsumentfrågor.

Matriser

Hkk
Kunskapskrav för Hem- och konsumentkunskap, 7-9

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

F
E
C
A
,
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
,
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
.
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: