Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading Project: "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian"

Skapad 2017-02-06 12:55 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
"The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian" is a semi-autobiography and an award-winning bestseller by Sherman Alexie. The book is about a Native American teenager and deals with topics such as alcoholism, poverty, violence, bullying, sexuality, death and much more. It's funny and sad, but also insightful and easy to relate to.

Innehåll

 

Mål med arbetsområdet

Målet med arbetsområdet är att du ska:

 • förbättra din förmåga att läsa engelska texter, genom romanen "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian"
 • förbättra din förmåga att förstå talad engelska, t ex lyssna på några delar av boken
 • bli säkrare på att uttrycka dig i tal, t ex analysera och diskutera boken
 • bli säkrare på att uttrycka dig i skrift, t ex skriva om boken

Arbetets innehåll

Ämne: Reading Project - The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian

Lyssna och läsa:

 • Vi läser boken "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian
 • Vi lyssnar på vissa avsnitt av boken 

Skriva, tala och samtala:

 • Vi övar på att skriva om våra tankar kring boken
 • Vi samtalar och diskuterar innehållet

Arbetssätt och redovisning

Du arbetar individuellt med läsning och skrivuppgifter, i par och i grupp med diskussionsfrågor.

Du kommer få visa din kunskap genom:

 • samtal och diskussioner 
 • att skriva läslogg (svara på frågor för varje kapitel och även en gloslista)
 • en valfri skriftlig slutuppgift

Bedömning

Bedömning sker enligt kunskapskraven i engelska. I detta område kommer jag särskilt att bedöma din förmåga att redogöra muntligt och skriftligt för boken du har läst. Se matrisen nedan.

Reflektion och utvärdering

Har du nått målen för arbetsområdet? Varför? Varför inte? Motivera.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
TU Eng 7-9 Bedömning bokprojekt.

KUNSKAPSKRAV ENGELSKA ÅR 9

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
SAMTALA-språk
Muntlig interaktion: samtal med andra, språkriktighet, variation (ordförråd) etc.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
SAMTALA- strategi
Förmågan att kommunicera med andra.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
SKRIVA - formulera sig
Bokfrågor
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
LÄSA och förstå
Redogöra, diskutera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Ny rubrik

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: