Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sköld

Skapad 2017-02-06 13:24 i Västerholm Grundskolor
Vi gör en sköld av plywood efter historisk förebild
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Vi gör en vikinga / medeltidssköld

Innehåll

Syfte

Att konstruera en sköld av lämpligt material efter förebild av vikinga och medeltida sköldar. Hur de såg ut och vilka olika former de hade.

Vi kommer att använda kontursåg, skruv och skruvdragare

Så här ska vi arbeta

Vi ska rita eller hitta en förebild till skölden. Bilden ritar vi ner på en plywoodskiva och sågar ut med kontursåg. Sedan använder vi en fil för att jämna till formen och därefter putsar vi med sandpapper. Om man vill ha en böjd form går vi igenom åt vilket håll man kan böja plywood och varför

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Genom att skriva loggbok under arbetets gång kan du beskriva och visa vad du gjort och vad du lärt dig. Alla får på slutet visa sina arbeten för de andra.

Matriser

Sl
sköld

E
C
A
Formge och framställa föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda handverktyg , redskap och maskiner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Utveckla egna idéer.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Analysera och värdera
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: