Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 4 Fornnordisk och samisk religion

Skapad 2017-02-06 13:42 i Uppsävjaskolan Uppsala
*Vi läser om samisk religion och vad det innebär att vara ett minoritetsfolk. * Vi lär oss de viktigaste centrala begreppen; nåjd/schaman, seite, trolltrumma, heliga djur... *Vi talar om samernas situation i nutiden, renskötseln m.m *Vi ska under det här arbetsområdet även att arbeta med vad människor på vikingatiden trodde på. Vi kommer t.ex. att läsa om hur vikingarna ansåg att jorden skapats och hur de tänkte sig att världen såg ut. Vi kommer även att läsa om några av de mer kända vikingagudarna som t.ex. Oden, Tor och Frej. Arbetsområdet avslutas med fakta om hur det gick till när vikingarna blev kristna och varför vikingatågens och asagudarnas tid var över. Bedömning: Muntligt förhör, skriftligt prov, plansch om gudarna. Genom berättande, högläsning, läsa texter, samtala och diskutera, kommer vi lära oss om samisk religion och om asatron. (Vi arbetar i planschform om asagudarna) Du ska efter detta kunna: *Reflektera om vad religion är *Veta vad asagudar är *Berätta om några av asagudarna skriftligt ,med hjälp av bilder om du vill. (Plansch) *Återberätta om några av gudarna och vad som han/hon var bra på och känd för *Delta i samtal om vad religion kan betyda för olika människor på vikingatiden *Öka din förståelse och förmåga att leva dig in i andras sätt att tänka. *Reflektera om delar ur den nordiska mytologin, tex. Trädets Yggdrasils olika världar.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner. 

 

Kunskapskrav

Se matris 

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna:

-beskriva hur ursprungsfolkens religioner har uppstått och vad som är gemensamt för dem

- beskriva vad som är typiskt för samernas gamla religion

- beskriva vad som är typiskt för fornnordisk religion

-redogöra för några asagudar och berättelser

-reflektera över hur spår av fornnordisk religion kan iakttas i dagens samhälle

 

Undervisning och bedömning

Du kommer att via genomgångar, filmer, texter och diskussioner lära dig om de områden som tas upp under "Centralt innehåll".

Du kommer löpande att få möjlighet att visa vad du kan :

-  genom att vara aktiv muntligt vid genomgångar, gruppdiskussioner och samtal

- vid skriftliga uppgifter och övningar

- vid skriftligt prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Bedömningsmatris Religion 4-6 Riktad mot Kunskapskrav år 6.

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Fornskandinavisk & samisk religion
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: