Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi upptäcker teknikens värld

Skapad 2017-02-06 13:55 i Brearedsskolan Halmstad
Teknik arbete i 8 lektioner. Vi pratar om vad teknik är och var man kan hitta den. Vi gör tankekartor, diskuterar och identifierar. Hjulet, glödlampan och telefonen är några av uppfinningarna som eleverna får utforska och lära sig mer om.
Grundskola F – 5 Teknik
Det rullar, lyser och ringer. Tekniska lösningar finns överallt runt omkring oss. Eller är det verkligen så? Vad är teknik och vad är inte? Det ska vi ta reda på! Under detta temaarbete ska vi se vad teknik egentligen betyder. Vi ska även utforska några vardagens viktigas uppfinningar som vi använder i vardagen och vem som ligger bakom dem.

Innehåll

Våra mål 

Du ska:

- kunna ge exempel på några enkla tekniska lösningar eller uppfinningar i vardagen.

-  kunna förklara hur några enkla tekniska lösningar eller uppfinningar fungerar.

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • titta på filmer.
 • diskutera.
 • jobba enskilt och par.
 • utgå ifrån en power point.
 • skriva enkla faktatexter.
 • konstruera enkla mekanismer samt göra praktiska experiment. 

 

Bedömning 

Du visar att du når målen genom att:

 

Nivå 1

- skriva eller rita ett exempel på en uppfinning genom en exitticket.
- muntligt förklara varför benen på ett mekaniskt djur rör sig.

Nivå 2

- kunna vem som uppfunnit den uppfinning som du har ritat. 

- använda orden vridningspunkt och rörelse när du förklarar varför benen på ett mekaniskt djur rör sig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Vi upptäcker teknikens värld

Nivå 1
Nivå 2
Faktakunskap om uppfinningar eller tekniska lösningar.
Kunna ge exempel på en uppfinning eller teknisk lösning som används i vardagen.
Kunna vem som uppfunnit den.
Mekanik.
 • Tk  E 6
Förklara hur benen rör sig på ett mekaniskt djur.
Använder orden vridningspunkt och rörelse när du förklarar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: