Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjden de första åren. Svensgårdsskolan åk 5

Skapad 2017-02-06 14:10 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Allmän slöjdplanering för underlag till pp i åk 3-5
Grundskola 5 Slöjd
På slöjden ska vi lära oss: ¤ skapa föremål med hjälp av olika material, redskap, verktyg och tekniker ¤ välja och motivera arbetssätt med hänsyn till kvalitén, miljön, och till målet med slöjdarbetet ¤ analysera och värdera ditt arbete och resultat med hjälp av uttryck från slöjden ¤ tolka vad slöjdföremål kan berätta

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Du kan skapa enkla saker i olika material med hjälp av enkla instruktioner.

Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.

Du kan hjälpa till att göra en idé bättre när du ser exempel i slöjden.

Du kan hjälpa till att ge förslag som gör att slöjdarbetet går framåt.

Du kan berätta om hur du har arbetat i slöjden både skriftligt och digitalt.

Du kan berätta om hur färg, form och material påverkar hur en sak ser ut. 

 

 

ARBETSGÅNG

På Svensgårdsskolan har eleverna i åk 5 en halv termin dvs ca 9 veckor slöjd läsåret 2017/18

Vi repeterar vad som gäller i salen, rutiner, namnen på de vanligaste materialen, redskapen, maskinerna och teknikerna.

Vi kommer att lära oss använda symaskinen och dess olika funktioner. Vi lär oss sy i olika material. 

Vi tillverkar en kasse av en gammal t-shirt. På väskan ska en symbol appliceras. Vi kommer att lära oss om hållbarhet, återbruk, minska användningen av plastkassar. Hållbar utveckling är ledordet för detta arbete.

När kassen är klar skriver vi en liten berättelse om hur vi arbetat, vilka material, redskap och tekniker vi jobbat med. Vi funderar på hur vår egen arbetsinsats påverkar resultatet. Vi berättar om den symbol vi valt samt hur denna kasse kan bidra till bättre miljö.

Vi kommer även att hinna jobba med överlevnadsarmband i makrame´.

Under denna slöjdperioden har vi löpande ett tema kring resurshushållning och återbruk.

 

(Om vi hinner jobbar vi vidare med den planering som finns vid hel termins slöjd:

Vi jobbar med växtfärgning av garn i början av terminen när vi kan plocka blommor med oss till slöjden för att färga med.

Vi lär oss om bildvävning samt brodera fritt broderi och korsstygn. Vi kommer att använda olika sorters material, bla vårt eget växtfärgade ullgarn.

 

Vi jobbar med grunderna i garntekniken stickning.)

 

 

 

BEDÖMNING

I slöjdämnet jobbar vi i de lägre åren mot kunskapskraven som finns i åk 6 men på en lägre nivå. Vi tränar redan från start våra förmågor för att kunna nå betyg i åk 6. Så här ser bedömningsmatrisen med de olika kunskapskraven ut i åk 6:

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sl
Skolverkets kunskapskrav i slutet av årskurs 6 i slöjd

På väg att nå målen på E-nivå
E
C
A
slöjd föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val
Tillvägagångssätt
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. .
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: