Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sy slöjd

Skapad 2017-02-06 14:37 i Rönnbäcksskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundsärskola 6 – 9 Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning Motorik
Under terminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet sy slöjd. Eleven kommer att ges möjlighet att lära känna på olika tyg material och även lära känna symaskinen och dess funktioner utifrån deras förutsättningar

Innehåll

Här skriver du arbetsområdets namn

I textil slöjd syr vi med symaskin,  eleven ska få lära sig grunderna i symaskinssömnad utifrån deras egna förutsättningar.Eleven kommer att få sy några olika arbeten på symaskin. Vårt första arbete kommer att vara en duk av olika tyger att ha på vårt bord.

 

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

I detta arbetsområde kommer eleven att ges möjlighet att utveckla sin förmåga att:

 • Delta i hur man hanterar en symaskin på ett säkert sätt
 • känna på olika tyger och dess strukturer
 • Delta i att sy med raksöm och sicksack.
 • Delta i att se hur många tygbitar blir till en stor duk.
 • Orsak och verkan

 

Undervisningens innehåll

Vad?

Undervisningen ska syfta till att eleven utvecklar kunskap om hur man kan skapa och gestalta med den estetiska uttrycksformen sy slöjd med hjälp av symaskinen.

 

 

Hur?

Vi kommer att arbeta med detta i halvgrupp varannan tisdag hela Vt 17.

Eleven kommer att få delta i hur man trär en symaskin.

Sy i tyg med tråd både sicksack och raksömn.

Det första arbetet kommer att bli en duk av olika bitar som eleverna själv fått välja för att sedan sy ihop till en stor duk.

Vi kommer att arbeta efter muntliga instruktioner som förstärks med bilder. Vi kommer att fotografera processen.

 

 

Kunskapskrav (för år 9)

 

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Delta i att följa instruktioner

Deltar i att hantera symaskinen på ett säkert sätt.

Deltar i att använda sy maskinens olika funktioner så som rak söm och sicksack.

Bedömningen kommer att ske i slutet av terminen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  ES  1-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  1-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: