Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NyF Geometriskaformer VT17

Skapad 2017-02-06 15:30 i Nyhemsskolan F-3 B Halmstad
Grundskola F Svenska Matematik
Vilka geometriskaformer hittar vi i klassrummet, på skolgården, hemma eller på väg till skolan? Vad kännetecknar formerna?

Innehåll

Utgångspunkt

Vi utgår ifrån formerna som eleverna uppmärksammar och visar intresse för i klassrummet. Exempelvis vilken form har mattan på golvet, dörren, skåpet, fönstren och böckerna.

Konkretisering av målen

- Känna igen och kunna namnge främst de geometriskaformerna kvadrat, cirkel, rektangel och triangel.

 

- Kunna berätta och ge exempel på vart olika former finns i vardagen (ex: klassrum, på skolgården, på lekplatsen)

 

- Använda lämpliga ord och begrepp för att beskriva formerna.

 

Genomförande

- Vi arbetar kreativit och med sinnena som utgångspunkt i lärandet. Hur känns en cirkel? Hur ser kvadraten ut?

 

- Vi börjar i klassrummet, fortsätter sedan vidare på skolgården och lämnar vid flera tillfällen skolgråden för att hitta olika former i vardagen.  

 

- Eleverna kommer exempelvis få träna på att praktiskt arbeta med de olika formerna. Ex: Sortera, klippa ut de olika formerna, sy, måla och bygga formerna med olika material. 

 

- Bildstöd används kontinuerligt i lärandet för att stötta och förtydliga exempelvis instruktioner eller olika begrepp som introduceras.

Dokumentation och bedömning

Vi dokumenterar och bedömer eleverna under arbetsmomenten. Bedömningen sker i första hand muntligt efter varje avslutat delmoment.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: