Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2017-02-06 15:34 i Björndammens skola Partille
Vårt arbetsområde inom tema vatten
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vad är vatten? Hur viktigt är vatten för oss? Vad är en hypotes? Vad är en vattenmolekyl?

Innehåll

Målet med temat är att...

* Förstå hur vattnets kretslopp fungerar.

* Känna till vattnets olika former, fast, flytande och gas.

* Känna till vad vatten är uppbyggd av. 

* Känna till några av vattnets egenskaper

* Lära sig olika begrepp, så som avdunstning, ytspänning m.fl.

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att prata om kretsloppet. Vad är ett kretslopp? Vi kommer att se film om vatten. Vi läser litteratur om vatten. Vi kommer att utföra gemensamma experiment där vi testar vattnets egenskaper. Vi kommer att ställa hypoteser till varje experiment. 

Bedömning

- dina kunskaper om hur vattnets kretslopp fungerar.
- dina kunskaper om vattnets olika former.
- din förståelse av begreppen kokning, kondensering, avdunstning, hypotes, ytspänning.
- hur du deltar i experiment.

  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: