Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiska undersökningar

Skapad 2017-02-06 15:59 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola 4 – 6 Fysik Biologi Kemi
När du jobbar med temat Systematiska undersökningar kommer du få möjlighet att lära dig att planera och utföra enkla experiment samt dokumentera dem . Du kommer att jobba efter mallen: rubrik, material, hypotes, genomförande, resultat och slutsats/utvärdering.

Innehåll

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Det är viktigt att naturvetenskapliga undersökningar är tillförlitliga, att vi kan lita på resultatet.

Om en annan forskare testar att göra samma undersökning ska den forskaren få samma resultat.

Därför behöver du dokumentera dina undersökningar noga. Då kan någon annan läsa, förstå och göra exakt likadant.

 

Målet med undervisningen är att du ska lära dig att:

 • kunna observera
 • kunna formulera hypoteser
 • kunna ställa frågor
 • kunna planera en undersökning
 • kunna samla data
 • kunna tolka resultat och dra slutsatser
 • kunna redovisa och diskutera dina resultat
 • kunna utvärdera en undersökning

 

Så här ska vi jobba:

Under ett antal veckor kommer du arbeta med temat Systematiska undersökningar.

Under temats gång kommer du att planera, utföra och utvärdera olika experiment.

Du kommer att arbeta både individuellt och i olika gruppkonstellationer.

Du kommer även att få lära dig och träna på olika ord och begrepp inom biologin, kemin och fysiken som du behöver kunna för att delta i diskussioner och redovisningar, som sker i smågrupper och/eller i helklass.

Genom undervisningen kommer du att träna dina förmågor att observera, ställa frågor och formulera hypoteser.

Du kommer också att planera en undersökning, samla in data, som t.ex. redovisas i tabeller eller bilder.

Resultaten från undersökningarna sammanställs i en enkel rapport, som tolkas och du drar slutsatser.

Dessa redovisas och diskuteras med andra elever, för att du ska kunna utvärdera din undersökning.

 

Det här ska bedömas:

Din förmåga att:

 • kunna observera
 • kunna formulera hypoteser
 • kunna ställa frågor
 • kunna planera en undersökning
 • kunna samla data
 • kunna tolka resultat och dra slutsatser
 • kunna redovisa och diskutera dina resultat
 • kunna utvärdera en undersökning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Bi Ke
Systematiska undersökningar

E
C
A
Jag kan använda utrustningen i mina undersökningar på ett fungerande och säkert sätt.
Använder utrustning i en undersökning på ett säkert och i stort sätt rätt sätt.
Använder utrustning i en undersökning på ett bra och lämpligt sätt.
Använder utrustning som behövs på ett säkert sätt så att undersökningen blir effektiv.
Jag kan genomföra enkla undersökningar och även formulera egna frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Kan med viss hjälp formulera en frågeställning. Kan med viss hjälp planera och genomföra en enkel undersökning
Kan formulera en enkel frågeställning. Kan planera en undersökning och med viss hjälp och justering arbeta systematiskt utifrån planeringen.
Kan formulera enkla frågeställningar, planera och genomföra en undersökning som kan ge svar på frågeställningen
Jag kan jämföra mina och andras resultat och fundera över likheter och skillnader och vad de kan bero på samt jag kan också bidra till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Kan jämföra likheter och skillnader i olika resultat. Kan samtala om hur en undersökning kan förbättras.
Jämför likheter och skillnader i olika resultat och deltar i diskussioner om vad de kan bero på. Kommer med egna förslag på vad som kan förbättras i en undersökning, som efter viss justering kan användas.
Jämför och för resonemang kring vad likheter och skillnader i olika resultat kan bero på. Ger egna användbara förslag som leder till att en undersökning kan förbättras.
Jag kan dokumentera mina undersökningar i text och bild.
Gör enkel dokumentation av en undersökning.
Gör en noggrann dokumentation av undersökningen.
Gör en så bra dokumentation att man kan förstå och följa hela undersökningsarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: