Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och- konsumentkunskap klass C

Skapad 2017-02-06 17:06 i Förberedelseenheten Uppsala
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Du ska planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang. Du ska hantera och lösa praktiska situationer i hemmet. Du ska värdera val och handlingar i hemmet och som konsument. Du ska få lära dig om ungas privatekonomi och om reklamens och mediernas påverkan.

Innehåll

Ämnesmål till dig som elev

 • namnge och känna igen sädesslagen samt några vanliga grönsaker och rotfrukter
 • berätta hur man bör förvara grönsaker och bröd
 • förklara och förstå varför vi ska äta grönsaker, rotfrukter och bröd
 • beskriva vad KRAV-märkning innebär
 • utveckla din förmåga att arbeta enskilt och i grupp
 • utveckla din skicklighet att organisera, tillaga och arrangera måltider.
 • förstå och använda relevanta matlagningstermer och redskap
 • tillaga maträtter innehållande grönsaker och rotfrukter med olika metoder t ex koka, woka
 • sätta en deg samt att baka ut den.
 • tillämpa och förklara resurshushållning
 • förstå vikten av att arbeta hygieniskt i köket
 • utveckla din förståelse för hur handlingar i hushållet samspelar med hälsa, ekonomi och miljö

Arbetsformer

 • Planera, organisera och tillaga måltider för olika situationer och sammanhang
 • Använda olika metoder vid bakning och matlagning samt hur valet av metod påverkar resultatet
 • Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet
 • Beräkning av mängder vid matlagning och bakning
 • Arbeta med redskap och teknisk utrustning på ett funktionellt och säkert sätt
 • Arbeta hygieniskt vid hantering, förvaring och tillagning av livsmedel

Bedömning

Genom att delta aktivt på lektionerna och delta i diskussioner både i stora som små grupper.
Genomföra enskild bakning, samt skriftligt prov.

 

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9

Matriser

Hkk
Hem och konsumentkunskap

E
C
A
Förmåga att:
planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Förmåga att:
planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Förmåga att:
hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
 • Hkk
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Förmåga att:
hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
 • Hkk
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra väl-utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Förmåga att:
värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 • Hkk
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privat-ekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Förmåga att:
värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 • Hkk
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättig-heter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Förmåga att:
värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 • Hkk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring kon-sekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: