Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten i fast form - is

Skapad 2017-02-06 19:17 i Förskolan Äventyret Kristinehamn
Förskola
Vi fortsätter vårt temaarbete med vatten! Vi har arbetat med rinnande vatten genom att barnen har fått ösa och hälla i olika kärl. Nu vill vi ta det ytterligare ett steg och prata om vatten i fast form - is! Frysa och tina vatten och se vad som händer? Frysa vatten i iskuber med olika karamellfärg!

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Vi vill att barnen ska få en förståelse för vatten och att upptäcka att vatten kan vara i många former, is, snö, hagel, regn! 

Frysa vatten och sen Tina det, se vad som händer med vattnet? Ta in snö, vad finns i snön? Frysa in vatten med karamellfärg i iskuber, lägga dessa i ett glas med vatten, vad händer?

Hur ska det märkas på barnen?

 De ska prata om vatten spontant, vilja laborera utan att vi styr dem! De ska tycka att det är lustfyllt och bli intresserade. De ska få en förståelse för vattnets alla former.


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

 De får en förståelse att vatten är så mycket mer än bara det som kommer från kranen. 


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

 Lustfyllt lärande! 


...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal


Välj mål ur läroplanens avsnitt 2.1, 2.2, 2.3 (under rubriken "Lägg till" nedan). Utifrån de valda målen, vad är det allra viktigaste barnen ska lära sig (förståelse, kunskap, förmåga, känsla, verktyg, startskott till...)?

  De ska bli nyfikna och väcka lust till att leka o lära. Våga vara sig själva och lita på att de kan, se sina egna styrkor. Samtala med varandra och få en förståelse för naturen, kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

  Då det är vinter och minusgrader ute, så blir det en bra lärmiljö. Men vid plusgrader får vi vara inne och använda oss av frysen för att kunna få is.

 


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

 Barnen är intresserade av vatten och tycker det är roligt att laborera.


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

 Engagerande och närvarande pedagoger som lyssnar på barnen, utgår från deras önskemål.


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

 Så länge det är kallt, Max en månad


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

 Vi delar in barnen i tre grupper som laborerar en varsin dag i veckan. Vi är ute om vädret tillåter, annars är vi inne.


Vilket material?

Vatten, karamellfärg 


Till vilken kostnad?

 Vattenkostnaden


...

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

 Frysa in vatten, tina det och se vad som händer med vattnet, blir mer? Mindre?

Ta in snö, se vad som händer med snön i rumstemperatur, vad finns i snön?

Frysa in vatten m karamellfärg i iskuber, lägga kuberna i ett glas med vatten och se vad som händer?

Vi går ut och fryser vattnet och pratar om vad som händer, samtidigt tar vi med snö in o pratar om det! Nästa gång vi har grupp tittar vi vad som hänt.

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

 


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

 

Det kan bli lite mycket samtidigt, men om vi hela tiden förklarar för barnen vad vi gör och har en diskussion med dem ska det nog gå bra! Är inget fel att misslyckas och det är bra om barnen ser och får en förståelse för det med.

 

 

Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?

 Vi gör ingen skillnad i vårt arbete


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

 När vi pratar om och visar på att snö och is består av vatten, de får en förståelse och vi väcker deras nyfikenhet om naturvetenskap.


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

 Längre fram kommer vi även ta upp vatten i formen gas.

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

 


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

 


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

 

...

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: