Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent Kappa 7 vt 2017

Skapad 2017-02-06 22:23 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en LPP anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en LPP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 7 Matematik
Andelar kan anges i procent, som bråk och decimaltal. Procent och bråk används överallt i vår vardag för att ange andelar och för att beskriva förändringar och samband, och du använder dina kunskaper om detta när du handlar, följer med i nyhetssändningar och läser tidningar, samt inom en mängd olika ämnesområden.

Innehåll

 

Vad kommer vi att arbeta med?

Du kommer lära dig att

 • se samband mellan bråk, procent och decimaltal
 • beräkna procentsatser
 • beräkna delen när procentsatsen är känd
 • beräkna nya värden efter procentuella förändringar
 • förstå när det kan bli mer än 100%

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att ha genomgångar och gemensamma aktiviteter.
Du kommer att arbeta enskilt och tillsammans med kamrater i mindre grupp.
En del material kommer att läggas ut i Fronter så att du kan ta del av aktiviteter från lektionerna och skriva ut läxor och övningsblad.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Procent vt 2017

V
Område
Grundkurs
Kurs 1
Kurs 2
Övrigt material
Detta måste du minst lära dig
Arbeta också gärna med
7
Procent betyder hundradelar
190-193
203-204
- Växla mellan procentform, bråkform och decimalform - Att det hela är 100 %
9-10
Hur många procent
194-200
205-206
207-208
- Beräkna delen av det hela i procent - Beräkna hur stor en ändring är i procent
11-12
Räkna med procent
210-213
216-218
219-221
- Beräkna del när procenttalet är känt - Beräkna nytt värde efter en förändring i procent
- Förstoringar och förminskningar, procent i geometriska figurer
Ny aspekt
13
Prov och uppföljning

Ma
Bedömning

E
C
A
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om procentbegreppet och visar det genom att använda det i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om procentbegreppet och visar det genom att använda det i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om procentbegreppet och visar det genom att använda det i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att lösa rutinuppgifter med procent. Du vet hur du ska göra men det blir fel ibland.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att lösa rutinuppgifter med procent. Du vet hur du ska göra men det blir fel någon gång.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att lösa rutinuppgifter med procent. Du vet hur du ska göra och du genomför dina beräkningar med stor säkerhet.
Problemlösning
Du kan lösa problem i vardagliga situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa problem i vardagliga situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt.
Redovisningar
Du redovisar dina lösningar så att det är möjligt att följa dina tankegångar.
Du redovisar dina lösningar tydligt.
Dina redovisningar är tydliga och välstrukturerade med ett korrekt matematiskt språk.
Resonemang
Du kan avgöra om svaret är rimligt i sammanhang som du känner väl till.
Du kan avgöra om svaret är rimligt i olika sammanhang.
Du kan med säkerhet avgöra om svaret är rimligt vid beräkningar i många olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: