Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Örat och ljudet

Skapad 2017-02-07 07:27 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Örat och ljudet
Grundskola 7 – 9 Biologi Fysik
Vad är ljud? Kan man höra något i rymden? Varför låter olika instrument olika? Hur kan man se en bilder med hjälp av ultraljud? Detta är några frågor vi kommer att arbeta med inom detta arbetsområde.

Innehåll

När du läst detta område ska du kunna: 

 • Förstå vad ljud är
 • Förstå hur ljud sprids
 • Kunna ljudets fart i luft
 • Veta något om ljudets fart i andra ämnen 
 • Veta vad frekvens är och vilken enhet som används
 • Kunna förklara skillnaden mellan hög och låg ton, skillnaden mellan stark och svag ton samt skillnaden mellan toner och buller
 • Veta vad som gör att samma ton låter olika på olika instrument
 • Kunna förklara resonans
 • Veta vilka människans hörselgränser är och vilka ljud som ligger över och under dessa
 • Veta något om användning av ultraljud
 • Veta något om ljudnivå och hörselskador 
 • Veta något om bullerbekämpning
 • Kunna förklara dopplereffekten
 • Veta hur vi uppfattar att ljud reflekteras
 • Känna till någon praktisk användning av att ljud reflekteras
 • Veta något om mikrofon, högtalare och lagring av ljud

Undervisningen

Vi kommer arbeta med:
 • Gemensamma genomgångar
 • Laborationer
 • Filmer
 • Instuderingsfrågor och diskussioner.
 • Prov

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Du kommer att bedömas utifrån dina skriftliga presentationer, muntligt under genomgångar och vid diskussioner.

 • Laborationsgenomförande
 • Bedömningen utgår från hur väl du kan använda modeller, begrepp och teorier för att förklara och beskriva olika frågeställningar.

 • Samt prov resultat

 

Film

Begrepp 

340 m/s
Ljudets hastighet i luft.
 
Amplitud
Talar om hur starkt ljudet är.
 
Decibel
Enhet för ljudstyrka.
 
Frekvens
Antal svängningar per sekund.
 
Hertz
Enheten för frekvens.
Lljud
En tryckvåg som transporteras genom rummet. Består av förtätningar och förtunningar av luft (eller annat medium).
 
Våglängd
Längden av en förtätning och en förtunning. Talar om ifall det är en ljus eller en mörk ton.
 
Dopplereffekt
Ljudeffekt från föremål i rörelse. Ljudvågen trycks ihop framför och dras ut bakom.
 
Efterklang
Ljudet studsar och förstärks med liten fördröjning. Önskvärt i konsertlokaler.
 
Eko
Ljudet reflekteras, studsar tillbaka, mot en plan yta långt bort. Det sker en fördröjning och du hör det som ett eget ljud.
 
Ekolod
Reflektion av ljudvågor under vatten, exempelvis för att bestämma sjödjup eller hitta fisk.
 
Infraljud
Ljud med lägre frekvens än människan kan höra, lägre än 20 Hz.
 
Resonans
Förstärkning av ljudvågen.
 
Ultraljud
Ljud med högre frekvens än människan kan höra, högre än 20 000 Hz.
 
Akustik
Läran om ljud.
 
Buller
Oönskat ljud.
 
Högtalare
Denna gör om elektriska signaler till ljud. Den består av en magnet och en liten spole som är fastsatt på en pappskiva. Pappskivan kan vibrera och sätta luften i rörelse – ljudvågor bildas. 
 
Klangfärg
Det som gör att ett instrument låter på ett särskilt sätt. Beror instrumentets form och den sammansättning av övertoner som skapas och svänger tillsammans med grundtonen.
 
Mikrofon
Denna gör om ljud till elektriska signaler.
 
Stående våg
Den våg med förstärkningar och försvagningar som bildas i en sträng eller pipa. Ljudet reflekteras vid strängens eller pipans ändar och ger resonans.

Uppgifter

 • Laboration "Radioljud"

 • Räkneuppgift Akustik

 • Laboration "Gör en megafon"

 • Örat och ljudet

 • Örat och ljudet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: