Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva tidningsartikel om en aktuell samhällsfråga eller en valfri kulturell uttrycksform

Skapad 2017-02-07 09:49 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Eleverna skriver en tidningsartikel där de antingen skriver om aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige eller om en valfri kulturell uttrycksform från områden där modersmålet talas.

Innehåll

Målen är att eleverna lär sig att skriva en tidningsartikel och att eleven lär sig om en aktuell samhällsfråga eller en valfri kulturell uttrycksform från områden där modersmålet talas.

 

Genomförande:

Under ett antal veckor kommer eleverna att arbeta med tidningsartiklar. Eleverna bekantar sig med tidningsartiklarnas stil och språk genom att läsa artiklar på nätet. Eleverna lär sig också hur man bygger upp och skriver en artikel. Eleverna får själva välja ämne där de antingen skriver om aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige eller om en valfri kulturell uttrycksform från områden där modersmålet talas. I tidningsartiklarna som eleverna skriver ska det finnas både text och bild.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Skriva tidningsartikel

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Eleven skriver med enkel anpassning till texttyp. Eleven skriver om ämnet på ett enkelt sätt.
Eleven skriver med utvecklad anpassning till texttyp. Eleven behandlar ämnet på ett utvecklat sätt.
Eleven skriver med välutvecklad anpassning till texttyp. Eleven behandlar ämnet på ett välutvecklat sätt.
Språk
Eleven skriver med viss språklig variation. Eleven använder grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven kan skriva med relativt god språklig variation. Eleven använder grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet.
Eleven skriver med god språklig variation. Eleven använder grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.
Struktur
Eleven följer tidningsartikelns struktur med viss säkerhet.
Eleven följer tidningsartikelns struktur med relativt god säkerhet.
Eleven följer tidningsartikelns struktur med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: